Får min exfru flytta utomlands med vårt gemensamma barn?

Hej!

Jag har inlett skilsmässa och vi bor i Sverige men ett litet barn. Om vi har delad vårdnad för barnet, kan min fru då flytta till annat land, t ex Norge eller Danmark och ha barnet sina veckor där?

Det blir ju otroligt jobbigt för barnet att ha varannan vecka i ett land och språk och varannan vecka med annat land/språk.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 6 kap. föräldrabalken (FB) regleras frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. I 6 kap. 11 och 13 §§ FB finns regler som säger att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När föräldrar har gemensam vårdnad, skall beslut om barnets personliga angelägenheter fattas tillsammans. Endast i undantagsfall får beslut fattas ensamt av den ena vårdnadshavaren. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna är överens om beslut som rör barnets personliga angelägenheter. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Beslut som rör barnets skolgång eller bosättning är exempel på beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid.

Att flytten eventuellt sker utomlands är inte vad som är avgörande för frågan. Om du exempelvis bor i Malmö och din exfru planerar att bosätta sig i Köpenhamn påverkar det inte det nödvändigtvis barnets skolgång eller bosättning. Om din exfru däremot planerar att bosätta sig på så långt avstånd från dig att det inte är möjligt att barnet exempelvis bor växelvis hos er eller att barnets skolgång påverkas får inte din fru flytta utan ditt samtycke. Detta med hänvisning till att det krävs att ni är överens om sådana beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. Undantaget är om barnets bästa uppenbarligen kräver att beslutet tags ensidigt, men utifrån vad frågan ger tyder inget på att det skulle vara påkallat i den aktuella situationen. Detta får till följd att flytten inte kan ske om ni, som vårdnadshavare, är oense om den.

I den mån ni inte kommer överens om dessa frågor kan det vara aktuellt att upplösa den gemensamma vårdnaden (se6 kap. 5§ FB eller6 kap. 6§ FB) alternativt reglera barnets boende och umgänge mellan er föräldrar genom ett skriftligt avtal (6 kap. 14a§ FB). Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört kan hjälpa er med exempelvis samarbetssamtal om ni anser er behöva hjälp från utomstående i dessa frågor.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000