Får min exfru flytta utomlands med vårt gemensamma barn?

2016-09-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har inlett skilsmässa och vi bor i Sverige men ett litet barn. Om vi har delad vårdnad för barnet, kan min fru då flytta till annat land, t ex Norge eller Danmark och ha barnet sina veckor där?Det blir ju otroligt jobbigt för barnet att ha varannan vecka i ett land och språk och varannan vecka med annat land/språk.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 6 kap. föräldrabalken (FB) regleras frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. I 6 kap. 11 och 13 §§ FB finns regler som säger att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När föräldrar har gemensam vårdnad, skall beslut om barnets personliga angelägenheter fattas tillsammans. Endast i undantagsfall får beslut fattas ensamt av den ena vårdnadshavaren. Ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna är överens om beslut som rör barnets personliga angelägenheter. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid har uttryckligen föreskrivits, att de inte får fattas av endast den ena vårdnadshavaren annat än om barnets bästa uppenbarligen kräver det. Beslut som rör barnets skolgång eller bosättning är exempel på beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid.

Att flytten eventuellt sker utomlands är inte vad som är avgörande för frågan. Om du exempelvis bor i Malmö och din exfru planerar att bosätta sig i Köpenhamn påverkar det inte det nödvändigtvis barnets skolgång eller bosättning. Om din exfru däremot planerar att bosätta sig på så långt avstånd från dig att det inte är möjligt att barnet exempelvis bor växelvis hos er eller att barnets skolgång påverkas får inte din fru flytta utan ditt samtycke. Detta med hänvisning till att det krävs att ni är överens om sådana beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. Undantaget är om barnets bästa uppenbarligen kräver att beslutet tags ensidigt, men utifrån vad frågan ger tyder inget på att det skulle vara påkallat i den aktuella situationen. Detta får till följd att flytten inte kan ske om ni, som vårdnadshavare, är oense om den.

I den mån ni inte kommer överens om dessa frågor kan det vara aktuellt att upplösa den gemensamma vårdnaden (se6 kap. 5§ FB eller6 kap. 6§ FB) alternativt reglera barnets boende och umgänge mellan er föräldrar genom ett skriftligt avtal (6 kap. 14a§ FB). Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört kan hjälpa er med exempelvis samarbetssamtal om ni anser er behöva hjälp från utomstående i dessa frågor.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag befinner mig i denna situationen nu och mitt ex har utan att informera mig folkbokfört sig i Köpenhamn (ej längre Malmö) och beslutet gäller vår dotter också som vi har gemensam vårdnad om. Danska folkbokföringen tar inte det där med samtycke så allvarligt. Konsekvensen blir ju att min dotter mister sin dagisplats i Malmö och skolan om ett par år. Vi skulle gå på försoningssamtal när hon gjorde detta. Hur ska jag förhålla mig till detta ? Mitt liv är väldigt fast i Malmö - måste bryta upp från mitt företag som jag drivit i 16 år, min relation, mitt boende, mina vänner och min familj om jag flyttar. Ansöka om enskild vårdnad ? svårt som man som haft barnet cirka 40 % av tiden och boendet var skrivet på mamman men det är hon som förstår vår harmoni. Eller -gilla läget och ta smulorna ? Vad gör jag nästa gång ? När hon registrerar sig ännu längre bort ? Det verkar sannolikt då mamman varken har ett fast jobb i Köpenhamn, aldrig bott där tidigare och snart är klar med sin utbildning där.
2016-12-23 22:04
Hej, jag vet ett fall där detta har hänt. Mamman i familjen tog barnen och flyttade till Danmark Det var visserligen från Norge till Danmark flytten skedde, och familjen var alltså norsk men jag tänker att lagen inte kan vara så väldigt annorlunda. Jag är inte så jätteinsatt men blir så frustrerad över att det kan ske. Enligt min mor som är betydligt mer insatt så går det inte att göra något åt saken då det ”är olagligt att göra som hon gjort men att det inte är straffbart”. Kan detta verkligen stämma? Jag vet att de har vänt sig till kommun, social och myndigheter men det går inte framåt. Pappan i det här fallet kan aldrig träffa sina barn och nu har det gått några år så barnen har börjat prata danska och kan inte ens kommunicera med honom längre. Dessutom får han inte träffa dem för så fort han frågar så har mamman alltid någon anledning till varför det inte går just de datumen. Nu (idag) har han åkt hela vägen till Danmark för att träffa dem men mamman säger (utan att bevisa det) att ”kommunen har gett dem stränga besked om att han inte får träffa barnen”. Kan det gå till så här? Hur ska man gå vidare?
2019-07-01 09:22
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85316)