Får min dotter bo i min bostadsrättslägenhet?

2021-03-16 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag har ärvt en bostadsrätt som jag således äger och betalar för. Bor samtidigt i en hyresrätt på annat håll. Kan/får min dotter bo i bostadsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du ärvt en bostadsrätt. Du är därmed ägare av bostadsrätten och betalar månadsavgiften. Du är däremot inte boende i bostadsrätten utan i en hyresrätt på annat håll. Du undrar därmed om din dotter kan/får bo i bostadsrätten. Den lag som reglerar förehavandena mellan dig och föreningen är bostadsrättslagen.

Du har rätt att ha inneboende

Som huvudregel kan den som är boende i bostadsrättslägenheten ha en inneboende utan att det krävs något tillstånd från styrelsen. Som undantag till huvudregeln gäller att bostadsrättshavaren inte får inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller för någon annan i föreningen (7 kap. 8 § bostadsrättslagen). Om du hade varit boende i lägenheten hade det därmed som utgångspunkt inte varit något hinder för att ha din dotter inneboende.

Andrahandsupplåtelse kräver tillstånd

Är du inte själv boende i lägenheten rör det sig däremot om en upplåtelse i andra hand. För upplåtelse i andra hans krävs det inte att du tar ut någon hyra utan det sker en bedömning av om den som är boende i lägenheten kan nyttja den självständigt. För att få upplåta bostadsrätten i andra hand krävs styrelsens samtycke (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till andrahandsupplåtelse får du ändå upplåta den i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska begränsas till viss tid (7 kap. 11 § bostadsrättslagen).

Du kan äga bostadsrätten tillsammans med din dotter

Ett alternativ om styrelsen vägrar att ge tillstånd och det inte heller godkänns av hyresnämnden är att du säljer eller skänker en del av bostadsrätten. För att gåvan/köpet ska vara giltigt krävs att din dotter söker och godkänns som medlem i föreningen (6 kap. 1 § och 5 § bostadsrättslagen). Om din dotter erhåller en andel i bostadsrättslägenheten och upptas som medlem i föreningen har hon rätt att bo i den. Då utgör det inte längre en andrahandsupplåtelse eftersom hon är delägare i den.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1246)
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (96421)