FrågaAVTALSRÄTTAvtal12/12/2019

Får min BRF förbjuda mig att ladda min elbil i p-stolpen på parkeringsplatsen?

Laddning av elbil på p-plats

Hej, jag bor i en BRF och införskaffade för snart 2 år sedan en laddhybrid-bil.

Jag har sedan inköpet laddat den i p-stolpen på min carportplats och det har inte funnits några synpunkter på det - varken att det skulle vara tillåtet eller inte tillåtet.

(Det har så vitt jag vet inte funnits några formuleringar öht vad som är tillåtet rörande p-platserna, varken i stadgar eller andra dokument.)

Nu kom ett allmänt brev från föreningen till samtliga medlemmar där man anger att laddning i p-stolpe inte är tillåtet och man hänvisar till p-platser med laddstolpe men utan tak.

Jag har varit i kontakt med föreningen och de kan erbjuda en sådan p-plats utan tak men det skulle för min del innebära en väsentlig nedgradering, dels för att jag stått i kö till carport i flera år och nu pga ändrade regler skulle tvingas till en sämre lösning.

Fråga: Vilka juridiska rättigheter har jag i det här läget när det är förändrade villkor som inte funnits dels när jag tecknade carport-platsen men inte heller när jag skaffade bilen? Jag tolkar det i grunden som ensidigt ändrade avtalsvillkor. Kan jag t ex ställa krav att om jag byter ner så tecknar vi ett avtal där jag får automatisk förtur till carport-plats när dessa väl är uppgraderade till laddplatser?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För att kunna besvara din fråga behövs det i princip att avtalet för parkeringsplatsen granskas och eventuellt tolkas. Mitt svar kommer därför att bli någorlunda generellt och endast utifrån det du skrivit i frågan.

Att det i avtalet inte finns angivet att man får, eller inte får, ladda en elbil innebär inte per automatik att ni ingått ett avtal om att så får ske. Om det i avtalet hade stått att det i anslutning till parkeringsplatsen finns en p-stolpe vari hyresgästen har möjlighet att ladda elbil vore det avtalat. Finns det inte uttryckligen avtalat innebär det därför inte heller någon ensidig ändring av avtalsvillkoren. Eventuellt att det kan argumenteras för att det förekommit ett tyst samtycke genom att du fått ladda bilen utan att någon opponerat sig. Det är dock enligt min mening väldigt långsökt att argumentera för ett tyst samtycke i fallet. P-stolpar på parkeringsplatser används i regel till att t.ex. ansluta motorvärmare och liknande, sannolikt har inte syftet när stolparna monterades varit att hyresgäster ska ladda elbilar.

Då ni, enligt ovan, inte avtalat om att du ska ha möjlighet att ladda din elbil har det inte skett någon ensidig ändring av avtalsvillkoren. För att exemplifiera det tydligare; om vi antar att en hyresgäst hyr en parkeringsplats med tillhörande p-stolpe och sedan kopplar in något som drar mycket ström eller belastar uttagen mer än vad syftet varit – då kan hyresvärden utfärda regler om vad användningssyftet för p-stolpen är. Så länge det inte uttryckligen avtalats om annat.

Då det enligt den bedömning jag gör inte skett en ensidig ändring av avtalsvillkoren har du inte heller någon rättighet att ställa krav om att du automatiskt ska få förtur till carport-plats när de väl är uppgraderade till laddplatser. Givetvis står det dig fritt att avtala med hyresvärden om sådan förtur, om ni kan komma överens om det. Däremot är inte hyresvärden skyldig att ingå sådant avtal med dig. Ytterligare ett alternativ är att kontrollera med hyresvärden om du själv, mot att du står för kostnaden, får lov att uppgradera med en laddstolpe på din parkeringsplats.

Avslutningsvis rekommenderar jag att du kontrollerar vad som står i ditt hyresavtal med hyresvärden. Finns det angivet att du får lov att använda p-stolpen till att ladda din elbil går det att argumentera för en ensidig ändring av avtalsvillkoren. Om det inte står så har det i praktiken inte skett någon ändring av villkoren.

För det fall att något är oklart eller du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”