FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga15/11/2017

Får min 16-årige son ingå avtal om prenumeration av en internettjänst?

Hej! 16-årige sonen har påbörjat en provapå-prenumeration på Nextory i 14 dgr, som nu övergått till en " riktig " prenumeration. (Böcker på nätet) De har därmed dragit 169kr på hans konto. Jag har inte gjort nåt medgivande och han är som sagt bara 16. Får de göra så? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Minderårigas avtal


Huvudregeln vad gäller omyndigas s.k "rättshandlingsförmåga" framgår av föräldrabalken 9 kap 1 §. Den som är under 18 år är omyndig och får inte råda över sin egendom och inte heller åta sig förbindelser(ta på sig skulder eller betalningsskyldighet genom abonnemang, prenumeration exempelvis).


Undantag till denna huvudregel finns bl. a i föräldrabalken 6 kap. 12 § där det framgår att barn under 16 år som tidigare jobbat kan ingå nya avtal om arbete av liknande art utan vårdnadshavarens samtycke.


Minderåriga med eget hushåll får också ingå avtal som krävs för det egna hushållet och uppfostran av egna barn. Detta undantag framgår av föräldrabalken 9 kap. 2 a §. Ett annat undantag som regleras i föräldrabalken 9 kap. 5 § är att en minderårig som driver en rörelse med samtycke av vårdnadshavare får ingå de typer av avtal som krävs för verksamhetens art och omfång kräver.


Barn över 16 år får dock ingå avtal med egendom som de själva förvärvat genom eget arbete, enligt föräldrabalken 9 kap. 3 §. Denna bestämmelse innebär att minderåriga får använda egenförvärvade medel för att köpa saker eller för att ge bort dem, men bestämmelsen ger däremot inte den minderåriga rätt att försätta sig i skuld. Din son får alltså ingå avtal med egen egendom, men inte avtal som innebär att han skuldsätter sig själv. Typiska sådana avtal är de ovan nämna exemplen om abonnemang och prenumeration, vilket verkar vara precis vad han gjort.Vad händer med olovligt ingångna avtal?


Eftersom dessa avtal är olovliga kan de ogiltigförklaras. Hur detta görs varierar, men vanligtvis hör vårdnadshavare av sig till avtalsparten som den minderårige ingått avtal med och meddelar att avtalet är ogiltigt på denna grund(detta för den händelse att avtalsparten inte vet om den minderåriges ålder). Ett alternativ till detta är att väcka talan hos domstol om fastställande av avtalets ogiltighet, men detta alternativ är mycket mer tids- och resurskrävande och borde enbart bli aktuellt i det fall avtalsparten envisas om att avtalet ska vara gällande.

Avtal som minderåriga ingått kan också godkännas av dennes vårdnadshavare, antingen vid avtalsslutet eller i efterhand. Avtalen blir då bindande mellan den minderårige och avtalsparten.


Innan vårdnadshavaren godkänt eller ogiltigförklarat avtalet kan avtalsparten frångå avtalet om denne får reda på den minderåriges ålder, enligt föräldrabalken 9 kap. 6 §. Prestationerna ska då återgå, vilket innebär att en köpt vara ska returneras och den minderårige ska få tillbaka den pengasumma hen betalat för varan, se 9 kap. 7 §.

Om den som den minderårige olovligen ingått avtal med visste om den minderåriges ålder när avtalet slöts, kan denne inte frångå avtalet utan är bunden av det.

Om avtalet fullgjorts kan det inte heller ogiltigförklaras. Exempelvis om den minderårige spenderat pengar på en tjänst som utförts och inte lätteligen kan göras ogjord.


Vad kan du/din son göra?

Eftersom din son är 16 år och har skuldsatt sig genom ett abonnemang om månatliga betalningar, så har han ingått ett olovligt avtal(såtillvida du som vårdnadshavare inte samtyckt till avtalet det vill säga, men eftersom din fråga är formulerad som den är så misstänker jag att samtycke inte lämnats). Avtalet borde således kunna ogiltigförklaras genom att antingen du eller din son hör av er till företaget och framför att din son är minderårig, med hänvisning till huvudregeln i föräldrabalken 9 kap. 1 § om att omyndigas antal är ogiltiga. Detta är också min rekommendation till er.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Lucas CyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”