Får man utöva musikalisk produktion i bostadsrätt?

Vi har nu fått reda på att grannen ovanpå utövar sin ordinarie affärsverksamhet - han är musikproducent med enskild firma - i lägenheten. Därav det sporadiska klinkandet (med avbrott) i vissa fall under tio timmar dagtid. Pianospelet kompletteras med trummor och högljudd sång. Ibland också med stampande av takten.

2) En annan granne har vid något tillfälle uppmätt 60 decibel.

3) Styrelsen har ännu inte kontaktat "musikproducenten" utan vi har fortsatt arbetet med att föra dagbok på hans aktiviteter

4) Enligt vår bostadsrättsförening gäller att "innehavaren ska iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset". Regler för allmänt oväsen är "ej före 07:00 och inte efter 22:00 vardagar och tyst på söndagar. Som anledning har man nämnt "spikande/hamrande i väggar" eftersom renoveringar ofta förekommer.

Den springande punkten är "har man rätt att utöva musikproduktion som näringsverksamhet(enskild firma) i en vanlig bostadsfastighet"? Grannen och hans enskilda firma är förstås samma person.

I ö tar vi till oss dina goda råd att ta kontakt med bostadsrättsinnehavaren och även föreslå förbättringar i form av digitalpiano och en begränsning av tiden.

Vi vore ytterst tacksamma om du eller kollega skulle kunna ta med detta i utvidgat svar.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna avseende bostadsrättsinnehavares användning av lägenheten hittar du i bostadsrättslagen (här 7 kap 9 §). Däri stadgas att en bostadsrättsinnehavare ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i sådan grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö.

Undvik att störa dina grannar på kvällen och natten

När man bedömer vilka störningar som grannar måste tåla utgår man från den allmänna uppfattningen om vilka störningar som kan vara acceptabla. Bedömningen av störningen måste göras i varje enskilt fall. I de fall man renoverar sin lägenhet under en tid och det medför oväsen är det en tillfällig störning som grannar normalt måste tåla. Generellt kan det anföras att grannar får tåla liv och rörelse under dagen, emedan de under natten ska kunna sova ostört.

Under natten får det alltså inte föras så mycket ljud att det stör grannarna. Det är inte säkert att ljud som accepteras på dagen accepteras sent på kvällen/natten. Det är svårt att säga exakt hur mycket ljud som får föras eftersom en bedömning måste göras i varje enskilt fall. Du bör till att börja med framföra klagomål till styrelsen.

Vad som kan hända om man stör sina grannar

I de fall en bostadsrättsinnehavare utsätter grannar för störningar i boendet ska bostadsrättsföreningen meddela bostadsrättsinnehavaren att sluta med störningarna. Föreningen ska även meddela socialnämnden i den aktuella kommunen. Är störningarna särskilt allvarliga får föreningen säga upp bostadsrättsinnehavaren. I ditt fall skulle jag säga att det rör sig om en särskild allvarlig störning eftersom de skett vid flera. Det viktiga är att du kan bevisa att grannen fört oljud.

Sammanfattningsvis

Grannen har rätt att utöva musikalisk produktion, men det ska inte störa er grannar till den grad att det är att anse som störningar som försämrar er bostadsmiljö.

Som du själv anför är det givetvis positivt att ta kontakt med grannen inledningsvis.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”