Får man upprätta ett testamente där arvtagarna endast får ut sin laglott?

Kan jag skriva i mitt testamente att mina barnbarn bara får sin laglott efter min bortgång? Deras far (min son) lever inte. Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta om du kan upprätta ett testamente där du skriver att du endast vill att dina barnbarn ska få ut sin laglott. För att besvara din fråga kommer vi att använda oss av Ärvdabalken (ÄB)

Istadarätten

Som huvudregel ska arvlåtarens (i detta fall du) arv gå till dina avkomlingar, alltså i detta fall din son. Eftersom du har skrivit att din son inte lever längre, är det precis som du skriver dina barnbarn som träder i din sons ställe. Varje barnbarn ska få lika mycket (2 kap. 1 § ärvdabalken). Denna rätt din barnbarn har, brukar man i juridiska termer benämna som Istadarätt

Laglott

Precis som du skriver finns det något som heter laglott, och det är den del av arvslotten som dina barnbarn alltid har rätt till (7 kap. 1 § ärvdabalken). Den del kan du således ej testamentera bort. Den del som blir över efter att barnbarnen har blivit tilldelade laglotten, har du dock som huvudregel rätt att testamentera bort om du vill att den ska tillfalla någon annan. Värt att nämna är att om du väljer att inte upprätta ett testamente och det inte finns några andra som är arvsberättigade, kommer hela ditt arv automatiskt tillfalla barnbarnen. 

Hur blir ett testamente giltigt? 

Formkrav för hur man upprättar ett testamente på ett korrekt vis finns i 9 och 10 kap. ärvdabalken. Exempelvis ska som utgångspunkt testamentet upprättas skriftligt och två vittnen ska vara närvarande (10 kap. 1 § ärvdabalken). 

Sammanfattningsvis

Med största sannolikhet får du, som nämnts ovan, testamentera att dina barnbarn endast ska få ut sin laglott. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Om du vill ha hjälp med att upprätta detta testamente får du gärna ta kontakt med oss igen. Det kan du göra genom att mejla oss på: info@lawline.se 

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”