Får man ta, sälja eller ge bort hittegods?

FRÅGA
Jag jobbar på en större park i Sverige där gäster dagligen tappar/glömmer en drös av saker. Vi har en policy att spara saker i 3 månader och sedan slänger vi dem eftersom vi inte har plats med allt som glöms och inte hämtas upp. Det antar jag är enligt lagen eftersom det är vad i stort sätt alla parker gör. Jag undrar däremot, eftersom jag tycker det är slöseri att slänga sopsäckar fulla med helt funktionella kläder, kepsar, solglasögon, vad lagen säger om att jag istället för att slänga dessa, behåller ett par av av dem. Vidare, vad säger lagen om att jag sedan ger bort dessa, t.ex till Myrorna. Eller om jag skulle sälja något.Det är alltså hittegods som legat i förvar i 3 månader och sedan i annat fall skulle slängas rakt av.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Polisen måste informeras om hittegods som förvaras hos upphittaren:

Din situation träffas av lagen om hittegods, som klargör att polisen ska få in anmälningar av er om vad som hittas i parken, se 1 § i lagen om hittegods. Om anmälan inte görs, går upphittaren miste om rättigheter som kan uppstå till följd av att ha fyndat något. Upphittaren riskerar också att straffas efter allmän lag, se 5 § i lagen om hittegods.

Det framgår inte av frågan om er policy innefattar anmälningar till polisen. Det framgår inte heller av frågan om det är du personligen som beslutat om policyn. Detta är viktigt att veta eftersom anmälningsansvaret tillfaller den som tagit beslut om att flytta på sakerna och förvara dessa.

Vad som händer om polisen inte lyckas ta reda på vem som är ägare:

Om ägaren inte hittas och tre månader hinner passera från då anmälan gjordes hos polisen, blir upphittaren ny ägare till vad den fyndat, se 4 § i lagen om hittegods.

Sammanfattat svar på din fråga:

Om allt gått rätt till (läs ovan om krav på anmälan och tre månaders "väntetid"), blir du ägare till sakerna som du själv hittat. Du får även ta (och på så sätt bli ägare) till saker som andra hittat, under förutsättning att dessa slängts. Du får i sin tur sälja eller ge bort det du blivit ägare till.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?