Får man ta med kniv till skogen?

FRÅGA
Hej jag är ofta i skogen och skjuter med airsoft gevär och då och då behöver jag tälja pinnar för att sätta upp mina måltavlor. Är det okej enligt lag att ha en fällkniv i botten av ryggsäcken o ta med den till skogen o bara ta upp den i detta syfte att jag behöver tälja?kniven i detta syfte är ju lite större en 8 cm totalt är den 18 cm bladet är 8.7 cm långtDen är gjord för att man ska arbeta med den ute och är en perfekt kniv till vad den behövs till.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller knivar så behandlas de i knivlagen.

Vi kommer titta på första paragrafens andra stycke i knivlagen(). Det står att förbudet i första stycket inte gäller "... om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.". Här kan man alltså argumentera för att du har med kniven i ett legitimt syfte, alltså inte för att skada någon och därför bör inte förbudet tillämpas på denna situation.

Vidare kan man i NJA 2016 s. 30 förklarar högsta domstolen vid vilka tillfällen det kan vara befogat att inneha kniv på allmän plats. I punkt 20 kan man läsa att man som jägare eller friluftsutövare får bära kniv om innehavet framstår som naturligt. Att inneha en kniv i skog och mark för att använda vid camping och för att tälja bör räknas in under denna punkt.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Mvh

Sean Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (707)
2020-07-12 Anmäla en fritidsledare
2020-07-12 Vad är en förordning?
2020-07-09 Olaga intrång och plats till vilken allmänheten har tillträde
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488

Alla besvarade frågor (81856)