Får man ställa bolaget som säkerhet för ett lån?

2019-09-28 i Bolag
FRÅGA
Hej, Jag undrar om en juridisk person kan medfinansiera en bostadsrätt, fullt ägd av en privatperson som också innehar lagfarten och som även finansierar bostadsrätten delvis? Om man ex upprättar ett pantbrev eller en fordring att den juridiska personen får tillbaka pengarna när lägenheten säljs alternativt senare i framtiden? Alltså i en bostadsrättsförening som inte tillåter juridiska personer som ägare. OBS den juridiska personen ska inte stå som ägare på lägenheten, endast finansiera den delvis.Med vänliga hälsningar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att utgå från att den jurdiska personen du syftar på är ett aktiebolag eftersom en enskild firma inte är någon juridisk person. När jag besvarar din fråga kommer jag använda mig av bestämmelserna Aktiebolagslagen.

Kan man låna pengar ut aktiebolaget för att finansiera ett privat bostadsköp?

Så som jag uppfattar det så vill du ta ett privat lån och ställa bolaget som säkerhet i form av ett pantbrev. Du beskriver inte vilken relation du har till bolaget men jag kan ställa upp de personer som inte får ta lån eller ställa bolaget som säkerhet för ett lån. (ABL 21 kap. 1 § och 21 kap. 3 §).

Lån till någon av dessa personer är förbjudna lån. Dessa personer får inte heller ställa bolaget som säkerhet för lån.

1.Den som äger aktier i bolaget

2.Styrelseledamot eller vd i bolaget eller annan koncern

3.den som är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till den som anges i första eller andra punkten

4.den som är besvågrad med den som avses i punkt 1 eller punkt 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

5.en juridisk person över vilken en person som avses i 1–4, ensam eller tillsammans med någon annan som avses där, har ett bestämmande inflytande.

Sammanfattning

Jag skulle råda dig att tala med din bank för att se över möjligheterna för ett lån. Personerna som är uppräknade i punktlistan får inte ta lån från bolaget eftersom det utgör förbjudna lån.

Hoppas du fått din fråga besvarad och att svaret varit till hjälp. Har du andra eller fler frågor så är du varmt välkommen att skriva till oss igen.

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll