Får man sprida låsta artiklar på internet?

Får jag sprida så kallade låsta artiklar (som kostar pengar) från exempelvis Tidning X och själv ta betalt för att jag publicerar detta? Säg att jag skriver om artiklarna helt och därefter hänvisar till den som skrivit artikeln?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om du får sprida låsta tidningsartiklar på internet och själv ta betalt för dem. Jag vet inte riktigt vad du menar när du skriver att du ska ”skriva om artiklarna helt”. Därför kommer jag att redogöra för vad som bör anses gälla både om du sprider dem i originalutförande såsom att du skriver av artiklarna ordagrant, samt om du i stället skriver om artiklarna med egna ord eller liknande och sedan hänvisar till de som skrivit artiklarna.


I mitt svar kommer jag att använda mig av regler i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).


Tidningsartiklar skyddas generellt av upphovsrätt
En tidningsartikel är ett slags litterärt verk. Generellt bör tidningsartiklar anses uppnå relativt stor grad av självständighet och originalitet. Därmed uppnår också artiklarna verkshöjd och är således skyddade av upphovsrätt. Det är de som har skapat artiklarna som har upphovsrätt till dem (1 § URL).


Om du skriver av artiklarna gör du intrång i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt
Att tidningsartiklarna är skyddade av upphovsrätt innebär att de som skapat dem har ensamrätt på att förfoga över dem genom att framställa exemplar eller på annat sätt göra dem tillgängliga för allmänheten (2 § URL). Ingen annan får lov att göra detta utan tillstånd.


Om du skriver av artiklarna och publicerar dem på egen hand mot en avgift så gör du dem tillgängliga för allmänheten. Således gör du också intrång i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt eftersom upphovsrättsinnehavaren har exklusiv rätt att göra artiklarna tillgängliga för allmänheten (jämför 2 § tredje stycket URL).


Om du skriver med egna ord rör det sig sannolikt också om ett intrång
Om du inte skriver av artiklarna ordagrant utan i stället skriver om dem med egna ord och hänvisar till de som skrivit artiklarna bör det sannolikt också anses som ett intrång i ensamrätten. Det kan vara tillåtet att göra på ett liknande sätt om du genom att skriva om artiklarna uppnår sådan egen verkshöjd att de nya artiklarna blir tillräckligt originella och fristående från originalartiklarna och utgör nya självständiga verk (se 4 § URL).


Däremot tror jag att det kan bli svårt att påstå att du åstadkommit nya verk i denna situation. Du skriver att du vill sprida artiklarna samt att du endast kommer att skriva om artiklarna, inte skriva helt nya texter. Det verkar alltså utifrån detta finnas en relativt stark koppling till originaltexterna fortfarande. Därför finns det även i detta fall en stor risk att det du gör är ett intrång i upphovsrättsinnehavarens ensamrätt (jämför 2 § URL).


Slutsats och råd
Det som hade kunnat anses vara tillåtet är om du inom ramen för en egen artikel du skriver och sedan ska publicera mot en avgift ordagrant citerar viss information från artiklarna. Det krävs då att denna information endast används som ett stöd i ditt eget arbete och att du inte citerar orimligt mycket text (jämför 22 § URL). I så fall måste du också hänvisa till de som skrivit artiklarna på ett sätt som överensstämmer med god sed (se 3 § URL). Att sprida vidare en hel artikel i originalutförande eller att rent utav skriva om den med egna ord är dock inte tillåtet enligt citaträtten, även om man hänvisar till de som skrivit artiklarna. Man ska inte få lov att snylta på andras verk. 


Sammanfattningsvis bör det anses som ett intrång i upphovsrättsinnehavarnas ensamrätt till de låsta artiklarna om du väljer att sprida dem på något av de sätt jag tolkat det som att du önskar göra. Att göra intrång i någon annans upphovsrätt innebär ett brott (se 53 § URL). Jag rekommenderar dig därför att inte sprida de låsta artiklarna.   


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”