Får man som sjuttonåring ha sex med en fjortonåring om det är fjortonåringen som initierar det?

Om ett par som är sjutton och fjorton har sex och det är fjortonåringen som börjar ha sex med sjuttonåringen och han/hon säger inte nej, är det straffbart?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Såsom jag tolkar din fråga vill du veta om en sjuttonåring kan bli bestraffad om hen inte säger nej till sexuellt umgänge med en fjortonåring. För att kunna besvara denna fråga, tittar vi i brottsbalken (BrB)

Att ha sex med någon under 15 är som huvudregel straffbart

Bara för att fjortonåringen är den som tar initiativ till sexuellt umgänge, betyder inte det att sjuttonåringen inte kommer att bli bestraffad för detta om hen inte säger nej. Detta då den sexuella självbestämmanderätten ej inträder förrän 15 års ålder. Sexuella handlingar före denna tid räknas således enligt lagen oftast som våldtäkt. Straffet varierar från fall till fall men brukar vara fängelsestraff i cirka 3-6 år (6 kap. 4 § brottsbalken). Förmildrade omständigheter kan däremot medföra att straffet blir kortare och då rör det sig om sexuellt utnyttjande av barn istället för våldtäkt (6 kap. 5 § brottsbalken). En förmildrade omständighet kan exempelvis äga rum om personerna är i en kärleksrelation (se rättsfall här för exempel NJA 2006 s. 79). 

Värt att nämna...

Man kan dömas till fängelse som sjuttonåring då man är straffmyndig när man har fyllt 15 år, men det är ovanligt att ungdomar döms till det (1 kap. 6 § brottsbalken). Oftast får de istället ungdomstjänst, ungdomsvård, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård.

Sammanfattningsvis

Enligt brottsbalken får man sin sexuella självbestämmanderätt först när man har fyllt 15 år, och fastän varje fall bedöms enskilt, finns det alltså en stor risk att sjuttonåringen kommer att bli bestraffad vid eventuell sexuell kontakt med fjortonåringen. 

Hoppas att du har fått svar på din fråga! 

Om du undrar något mer är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Emelie SandénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”