Får man som bostadsrättshavare flytta icke bärande väggar utan föreningens tillåtelse?

Hej. Med hänvisning till bostdasrättslagen kap. 7 § 6 och 7 så får man inte göra stora förändringar i sin bostadsrättslägenhet utan tillstånd av styrelsen. Generellt brukar detta omfatta ombyggnationer som kräver bygglov och ändringa i bärande väggar etc. Jag vill göra ändringar av ickebärande väggar, flytta dessa inte helt ta bort. Konstruktör har tagits till plats och intygat att väggarna inte är bärande. Styrelsen säger nej på grund av att man är rädd för ljud och sättningar. Men i styrelsens stadgar står "medlem får ej utan styrelsens godkännande företaga väsentliga förändringar i lägenheten eller fastigheten i övrigt. Med väsentliga förändringar avses alltid sådana förändringar som erfordrar byggnadslov". Har de verkligen rätt att neka?

Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Du har helt rätt i att BRL 7 kap. 7 § säger att man inte får göra så kallade "väsentliga förändringar" av lägenheten utan styrelsens tillstånd. Styrelsen kan avvika från detta i sina stadgar genom att ange att sådana förändringar får göras utan tillstånd av styrelsen. Föreningen kan dock inte ta in föreskrifter i stadgarna som innebär att bostadsrättsinnehavaren inte får vidta icke-väsentliga förändringar. BRL 7 kap. 7 § tredje stycket.

I propositionen till BRL kan man hitta ledning i hur paragrafen ska tolkas. Här nämns att förflyttning av väggar som saknar bärande egenskaper normalt sett inte är sådana förändringar av lägenheten som är att anses som väsentliga, det kan dock finnas undantag till detta. Om lägenheten har ett kulturhistoriskt värde så kan förflyttandet av väggarna innebära att detta värde inte tas tillvara och föreningen kan ha rätt att vägra åtgärden på den grunden. Detta verkar dock inte vara en omständighet som föreningen har åberopat.

Det krävs inget bygglov för att flytta eller ta bort icke-bärande väggar och föreningens föreskrift om att bygglovspliktiga åtgärder alltid ska ses som väsentliga förändringar bör därför inte spela någon roll i detta fallet. Det mesta pekar därför på att förflyttningen av väggarna inte är en väsentlig förändring av lägenheten.

Även om förflyttandet av väggarna skulle vara att ses som en väsentlig förändring av lägenheten så kan inte föreningen neka tillstånd ifall åtgärden inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Det kan vara så att förändringen av planlösningen innebär att lägenheten blir svår att avyttra, detta kan enligt propositionen ses som en sådan omständighet. Att lägenheten blir svår att avyttra är ju dock något som drabbar den som ska sälja lägenheten mer än det drabbar föreningen.

Sammanfattningsvis så talar det mesta för att du borde få göra ombyggnationen utan styrelsens tillåtelse. Det kan dock finnas olika byggnadstekniska skäl till varför det inte är lämpligt att flytta på väggar i en fastighet även om dom inte är bärande. Om styrelsen inte lämnar tillstånd eller underlåter att lämna något tillstånd, kan du som bostadsrättshavare ytterst vända dig till tingsrätten för att pröva frågan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”