Får man skjuta softairguns i skogen med tillåtelse från markägaren?

2019-11-17 i Övriga brott
FRÅGA
Är det okej att på en begränsad plats i skogen skjuta med softairguns där det är låg till ingen risk att andra människor är om man har tillstånd från markägaren?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En softairgun är ett effektbegränsat skjutvapen. Den är inte licenspliktig, men omfattas av vapenlagens bestämmelser kring skjutvapen (NJA 2019 s 399).

Regler kring detta finns alltså i vapenlagen (1996:67). Vapenlagen definierar vad ett skjutvapen är (1 kapitlet 2 § vapenlagen) och av vapenförordningen framgår när ett sådant vapen anses ha begränsad effekt (1 kapitlet 2 § vapenförordningen 1996:70).

För att få ha ett effektbegränsat skjutvapen utan licens krävs att man är myndig, dvs över 18 år (NJA 2019 s 399). Läs mer på Polisens hemsida, senast uppdaterad 2019.03.13.

Det finns ett generellt förbud mot att medföra skjutvapen på allmän plats (5 kapitlet 6 § vapenlagen). Skjutvapen får dock enbart medföras på allmän plats om vapnet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om det annars med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat (5 kapitlet 6 § vapenlagen). Ett effektbegränsat skjutvapen får bäras offentligt om det är att anse som befogat efter en helhetsbedömning av omständigheterna.

Ur förarbeten till lagen kan dock utläsas att bestämmelsen ska tolkas med "förnuft och generositet". Att vapnet under transport till och från jakt eller tävling befinner sig på allmän plats är en sådan omständighet som anses befogad. Handlar det dock om tillhandahållande av vapnet under en längre tid i sammanhang där flera människor träffas eller uppehåller sig är acceptansen lägre.

Mot bakgrund av att ni tänkt befinna er på en begränsad plats i skogen bör detta inte anses vara "offentligt".

Så länge ni fått tillåtelse från markägaren, undersöker platsen ordentligt och tar reda på allt som eventuellt kan medföra att skjutningen blir otillåten (t ex om det finns något naturreservat i närheten - en sådan omständighet kan tala till er nackdel. För att vara riktigt säkra kan ni ringa upp lantmäteriet och bli delgivna ännu mer grundlig information om platsen). För att minimera riskerna för eventuella olägenheter bör ni göra allt som krävs för att informera allmänheten i området (sätt upp/dela ut lappar till grannar, skriv inlägg på fb mm) så att så många som möjligt får information om vad ni gör och slipper ringa polisen när den promenerar förbi er i skogen. Gör ni detta bör ni enligt min bedömning anses ha gjort det som krävs för att få skjuta softairguns på en begränsad plats.

Notera dock att ni enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler ansvarar för all eventuell skada som uppkommer i samband med skjutningen.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll