Får man skapa YouTube-klipp baserade på upphovsskyddade böcker?

Hej!

Jag vill skapa en youtube kanal för att återberätta historia i animerad form.

Får jag basera innehållet i mina videoklipp ifrån det som finns i upphovsskyddade böcker?

Förtydligar att jag inte avser att kopiera innehållet och återberätta innehållet i boken utan omarbeta texten och sedan tillverka ett eget youtube klipp.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör upphovsrätt och därför blir lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) tillämplig.

Jag besvarar din fråga kort och gott med ett ja, du får basera innehållet i dina YouTube-klipp på det som finns i upphovsskyddade böcker på det sätt du beskriver det. Det ska dock redogöras för lite skillnader i rättigheter som DU kan komma att få beroende på HUR du avser att bearbeta materialet i de litterära verken.

Den gyllene regeln i ditt fall är den i 1 kap. 4 § URL vilket innebär en inskränkning i upphovsmannens upphovsrätt. I lagrummets första stycke står det att "den som översatt eller bearbetat ett verk eller överfört det till annan litteratur- eller konstart har upphovsrätt till verket i denna gestalt, men han äger icke förfoga däröver i strid mot upphovsrätten till originalverket". Detta innebär mer eller mindre att du äger rätten till bearbetningen av orginalverken (d.v.s dina YouTube-klipp), men endast till den grad att det inte skulle strida mot originalupphovsmannens rättigheter.

Ännu större rättigheter följer dock av 1 kap. 4 § 2 st. URL som stadgar att om du i fri anslutning till originalverket har åstadkommit ett nytt och självständigt verk, är din upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket. Detta innebär i enklare termer att om dina YouTube-klipp är så pass annorlunda från originalverket så att dessa kan betraktas vara ett helt nytt verk, så äger du fullständiga rättigheter till denna och blir därmed upphovsman i lagens mening.

Det är dessvärre lite klurigt att veta när man har nått upp till detta krav på "självständighet", vilket kan innebära en eventuell risk för dig att helt fritt förfoga över dessa rättigheter på de sätt som anges i 1 kap. 2 § URL. Hur som helst är det fullkomligt tillåtet för dig att ladda upp YouTube-klipp baserade på litterära verk på det sätt du avser att göra.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin LindholmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”