Får man sätta upp kameraövervakning hur som helst?

FRÅGA
Får man sätta upp kameraövervakning hur som helst? Eller har det med integritetsskydd att göra osv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, man får inte sätta upp kameror hur som helst!

Det finns en mängd regler att förhålla sig till om man vill göra det, och reglerna är högst beroende av i vilket sammanhang som kamerorna skall sättas upp. Är det du som privatperson som vill sätta upp dem i din trädgård och i din bostad, eller är du ett företag som vill sätta upp kameror i din affär eller arbetsplats? Eftersom jag inte vet detta i ditt fall kommer jag besvara detta ur tre olika scenarion. Reglerna för kameraövervakning hanteras i kameraövervakningslagen.

Övervakningskameror i bostad

Som privatperson får du sätta upp kameror i begränsat utsträckning i din bostad. Kamerorna får bara fånga det som är i din bostad eller en inhägnad villa, radhus eller trädgård. En kamera på ditt hus får exempelvis inte råka fånga med film från gatan utanför ditt hus där allmänheten rör sig. Även om du filmar i din bostad får man inte sprida materialet på exempelvis internet.

I dessa fall behöver du inte ansöka om att få sätta upp kameror eftersom man i detta fall inte täcks utan kameraövervakningslagen.

Övervakningskameror på arbetsplatsen

Om du vill ha kameraövervakning på en arbetsplats, exempelvis ett kontor eller lager, dit allmänheten inte har tillträde, utan bara anställda, krävs det inget tillstånd. Man måste ändå förhålla sig till vissa regler. Övervakningen skall i dessa fall ha ett syfte, det skall vara för att exempelvis förhindra olyckor eller förebygga brott, det skall med andra ord ha ett "berättigat syfte" och man måste kunna visa att behovet att övervaka väger tyngre än personers intresse av att inte behöva bli övervakade. Tycker du dig ha ett syfte som väger tyngre än den enskildes i dessa fall får övervakningen trots det inte vara för mycket, mängden övervakning skall alltså motsvara syftet med övervakningen. Ett förenklat exempel på detta: vill du undersöka stöld i dina anställdas matsal är det proportionerligt att sätta upp kameror i matsalen, men inte på andra delar av arbetsplatsen.

Om man skall övervaka sina anställda på en arbetsplats är det dock viktigt att ha med sig att den anställdas intresse av att inte få bli övervakade väger mycket tungt. Du måste alltså kunna visa på starka skäl för att kunna övervaka din personal. I dessa fall spelar det också stor roll om man spelar in det som kameran övervakar eller om den bara sänder i realtid, alltså inget sparas. Spelar kameran in anser man ofta att det är mer integritetskränkande och det krävs nästan alltid att det föregår brott på arbetsplatsen och man genom inspelningen vill undersöka en specifik person.

Skall man övervaka på en plats det allmänna inte kommer åt måste man i alla fall dokumentera vilket syfte man har med övervakningen. Man måste även underrätta folk om att det finns kameror på platsen, detta skall vara tydligt med exempelvis skyltar eller liknande och man måste kunna uppge varför man har övervakning om en enskild begär det.

Övervakningskameror på en plats dit allmänheten har tillträde

Skall du övervaka platser dit allmänheten kommer, exempelvis på gatan utanför ditt hus eller i din butik där kunder rör sig måste man söka tillstånd om detta hos Länsstyrelsen. Om det skall ges ett tillstånd övervägs ditt intresset att övervaka mot de enskildas intresse av att inte bli övervakade. Ett intresse att övervaka kan vara för att förebygga eller avslöja brott.

I vissa fall kärvs det inte ett tillstånd men det krävs att man anmäler det till länsstyrelsen. I dessa fall skall syftet med övervakningen vara att undvika eller avslöja brott och det rör sig då om ex banker, postkontor eller i butikslokaler där man kan köpa eller hyra varor eller tjänster

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man inte sätta upp kameror hur som helst, den enskildes integritet väger som ett tungt motintresse till att få övervaka. Det spelar stor roll om du vill övervaka i din bostad(där detta kan ske utan tillstånd) på en arbetsplats (där det som huvudregel inte krävs tillstånd men där man måste följa vissa regler), eller om man skall övervaka platser dit allmänheten kan nå(där det som huvudregel krävs tillstånd av länsstyrelsen eller i alla fall en anmälan).

Passade dessa scenarion inte in på ditt fall eller vill du ha mer information om reglerna kring kameraövervakning har datainspektionen en mycket informativ hemsida.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Matilda Bona
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (926)
2021-09-20 Allemansrätten - Vad gäller i förhållande till fastighetsägare?
2021-09-19 Behöver man ett nytt pass/id om man ändrar ordningen på sina efternamn?
2021-09-18 Serveringsansvarig
2021-09-18 Ta med alkohol utan serveringstillstånd

Alla besvarade frågor (95746)