FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga05/05/2021

Får man sälja saker som minderårig?

Får man sälja saker som minderårig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Föräldrabalken reglerar frågor kring underårigs omyndighet, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.

Som utgångspunkt gäller att personer under 18 år inte själv får bestämma över sin egendom, det vill säga inte får ingå avtal som att köpa och sälja egendom utan föräldrarnas tillåtelse (9 kap. 1 § föräldrabalken).

Den minderårige får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter att hen fyllt 16 år, det vill säga att den omyndige själv kan sälja saker för pengar hen tjänat utan att samtycke för förmyndare krävs. Det finns även andra undantag då underårig kan ingå avtal, så som när den omyndige har eget hushåll, driver egen firma eller fått gåva eller testamente med villkor att mottagaren ska få råda själv över det som mottagits (9 kap. 2a §, 3 §, 4 § och 5 § föräldrabalken).

Om det varken rör sig om pengar som minderårige själv har tjänat, andra undantag eller att samtycke från föräldrar inte finns, gäller att avtalet kan anses ogiltigt (9 kap. 6 § föräldrabalken).

I sådant fall ska vardera avtalspart lämna tillbaka vad hen mottagit eller om det inte kan ske, ersätta dess värde (9 kap. 7 § föräldrabalken).

Sammanfattning

Som utgångspunkt gäller att minderårig inte får sälja saker utan sina föräldrars samtycke.

Det finns dock undantag då den underårige själv har tjänat in pengar, har eget hushåll, driver egen firma eller fått mottaga gåva eller testamente med villkor.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”