Får man sälja saker som är försedda med ett skyddat varumärke?

Har lag som IFK Göteborg patent på sin logga eller är det okej för mig att sälja produkter med deras logga på?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Inledningsvis vill jag förtydliga att ett patent är ett skydd som en uppfinnare kan ansöka om och som skyddar en lösning på ett tekniskt problem. Din fråga handlar snarare om varumärkesskydd. 

Vilken lag är tillämplig?

Det är varumärkeslagen (VML) som reglerar frågor om logotyper och dessas skydd. 

Hur uppstår varumärkesskyddet? 

Svenskt varumärkesskydd kan uppstå genom en registrering hos Patent och registreringsverket, PRV, (1:6 VML) eller genom inarbetning av varumärket (1:7 VML). För att varumärket ska skyddas genom inarbetning krävs att det är känt av en betydande andel av omsättningskretsen (köparna eller användarna) och tillräckligt individualiserat så att varumärket kan kännas igen. Eftersom jag inte kunde hitta ett registrerat skydd för varumärket hos PRV (se här) så förmodar jag att varumärket är skyddat genom inarbetning just för att det är så känt bland många. 

Vad är det som skyddas? 

Utgångspunkten är att allt som är särskiljande kan skyddas, även en kombination av färger, former, figurer och bokstäver (1:4 VML). Dessutom måste varumärket som helhet ha en särskiljningsförmåga så att andra kan känna igen varumärket (1:5 VML). Med andra ord är det hela varumärket som skyddas. 

Vad innebär skyddet? 

Varumärkesskyddet ger innehavaren en ekonomisk ensamrätt att få använda varumärket exempelvis genom att förse varor med märket, sälja varor med märket, importera varor med märket, använda märket som näringskännetecken och att använda tecknet i reklam (1:10 VML). Ingen annan får därför använda märket utan varumärkesinnehavarens tillstånd. Annars riskerar man att begå varumärkesintrång. 

Finns det ett hinder mot att använda ett skyddat varumärke i privata sammanhang?

Varumärkesskyddet gäller endast användningar av varumärket i näringsverksamhet (1:1 VML). Därför får man använda varumärket i privata sammanhang utan att man begår ett varumärkesintrång. Man begår varumärkesintrång, om man tillverkar saker och förser sakerna med ett skyddat varumärke (C-206/01 Arsenal Football Club). Med andra ord betyder detta att du som privatperson får använda märket hur som helst, så länge du inte säljer saker med märket på som företagare. 

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis uppstår ett varumärkesskydd genom registrering eller inarbetning. IFK Göteborgs figurmärke borde vara skyddat genom inarbetning, vilket betyder att innehavaren till varumärket har en ensamrätt att sälja saker med varumärket försett. Du får dock alltid använda varumärket privat, men aldrig i en näringsverksamhet. Om du ändå vill sälja saker med varumärket på rekommenderar jag att du pratar med laget som äger varumärkesskyddet och försöker ingå ett licensavtal som kommer ge dig rätt att sälja prylar med IFK Göteborgs varumärke. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”