FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt14/06/2022

Får man sälja mönster ur tidningar?

Får man sälja mönster/ beskrivningar ur tex stickmagasin eller veckotidningar ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är av immaterialrättslig natur och vad jag kan se är det framför allt mönsterskyddslagen som blir aktuell i ditt fall. 

För att ett mönster ska kunna åtnjuta mönsterskydd krävs det att mönstret är nytt och särpräglat (2 § 1 st). Inom mönsterrätten är kravet på att det ska vara nytt ganska lågt ställt, detta då det ska räknas som nytt så länge inget identiskt mönster tillgängliggjorts allmänheten tidigare (2 § 2 st). Kravet på att det ska vara särpräglat innebär att för en kunnig användare ska helhetsintrycket av mönstret skilja sig från samtliga tidigare mönster denne sett (2 § 3 st). Jag vet inte hur mönstren du funderar på att sälja ser ut, men jag kan inte se något hinder för att sömnadsmönster inte skulle kunna uppnå dessa två krav. Utan någon insikt i hur dina mönster ser ut är min uppfattning att de lär uppnå mönsterskydd. 

Vad innebär det för din del, om mönstren åtnjuter mönsterskydd?
Enligt 5 § samma lag måste den som vill utnyttja mönstret ha samtycke från den som innehar mönsterrätten. I de flesta fall är detta formgivaren av mönstret, men det skulle också kunna vara tidningen som köpt denna rättighet från formgivaren. Detta innebär att du inte får tillverka och sälja mönstren i tidningarna om du inte har samtyckte från den som innehar mönsterrätten. 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar, 

Selma SkoghällRådgivare
Hittade du inte det du sökte?