Får man sälja en ring man hittat?

FRÅGA
Hej.Vid tömning av min mammas dödsbo, fann jag och min bror en guld ring med inskription med två namn och datum. Har frågat övrig släkt och vänner, men ingen vet vem personerna är vars namn som står i ringen. Tänkte att någon kanske saknade denna ring. Så jag kontaktade polisen,men dom kunde inte hjälpa mig. Om jag nu inte kan finna ut vem som äger denna eller hur den kom i min mammas ägo,kan jag då sälja den för dess guldvärde då den saknar både betydelse och minne för mig och min bror.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ringen ska behandlas som hittegods:

Den som hittar något och inte vet vem som är ägare ska anmäla fyndet till Polismyndigheten. Om ägaren är känd ska upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet (1 § hittegodslagen). Om ägaren till hittegodset inte blir känd inom tre månader eller om ägaren är känd men inte hämtar ut godset inom en månad tillfaller godset upphittaren (4 § hittegodslagen).

Du får sälja ringen då den tillhör dig:

Om du inte vet vem som är ägaren och tre månader har gått sedan du anmält fyndet till polisen blir du alltså ägare till ringen. Då är det självklart fritt fram att göra vad du vill med den, till exempel sälja den för dess guldvärde.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis ska den som hittar något anmäla detta till Polismyndigheten och om ingen ägare hittas tillfaller hittegodset upphittaren. Jag rekommenderar att du anmäler fyndet till Polismyndigheten igen ifall polisen eventuellt missförstod dig förra gången och sedan väntar tre månader innan du säljer ringen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?