Får man sälja en avliden persons egendom innan bouppteckningen är klar?

Hej. Min man gick bort för en månad sen. Vi har två bilar. En står skriven på honom och en står skriven på mig. Kan jag byta in båda bilarna och köpa en ny innan bouppteckningen är klar? Min bil är det inget lån på och min mans bil är det en skuld på 88000kr och den är värd 112 000. Om jag byter in dom så bilfirman löser lånet och jag sätter över 24000kr på dödsboets konto, är det ok? Vi är gifta och har inga barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En avliden person representeras av ett dödsbo. Det första som dödsboet måste göra är att utreda den dödes tillgångar och skulder och därefter ska en bouppteckning ske. I bouppteckningen ska den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid själva dödsfallet. (Ärvdabalken, 20 kap. 4 §)

Eftersom ni inte har några barn samt att ni var gifta är du den enda dödsbodelägaren. Det innebär också att du är den enda arvingen, såvida din man inte har upprättat något testamente. Du blir dock inte ägare till din mans egendom förrän ett arvskifte har gjorts och innan dess är det bara dödsboet som får förfoga över din mans egendom. För att dödsboet ska få förfoga över egendomen, t.ex. sälja egendom osv., krävs dock att en bouppteckning har gjorts. Det är först när bouppteckningen har gjorts som du har rätt att sälja bilen och betala skulden. Bouppteckningen fungerar nämligen som en legitimationshandling. (Ärvdabalken 18 kap. 1 § och 21 kap. 1 §)

Anledning till att man inte får sälja den avlidnas egendom innan någon bouppteckning har gjorts är bl.a. att alla tillgångar och skulder ska kartläggas, så att alla som har rätt att få betalt vet att ingen egendom har undandragits. Att sälja en avliden persons egendom innan bouppteckningen är klar kan in värsta fall föranleda straffansvar.

Du kan naturligtvis sälja din egen bil och köpa en ny för pengar som du själv äger. Men du kan alltså inte sälja din mans bil och betala hans skuld förrän bouppteckningen har gjorts.

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000