FrågaAVTALSRÄTTAvtal20/11/2021

Får man retuschera en modells bilder utan dennes samtycke?

Hej,

Gällande returchering av tatueringar vid reklamannons.

Är det lagligt att ta foto på en person, returchera bort tatueringar på armarna, lägga upp på företagets hemsida och i annonser utan att meddela personen vars armar blivit returcherade att man gjort.

Inget av detta diskuterades innan eller vid fotograferingen. Företaget hade representant med vid fotograferingen, men inget nämdes.

Ser fram emot att höra av er.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Inledning

Jag har tolkat din fråga som att en person har gått till ett företag som fotograferar modeller och använder bilderna i reklam. Jag kommer anta att personen därför skrivit under ett avtal med företaget som sedan, utan att meddela personen i fråga, retuscherat bilderna. Din fråga är alltså om företaget har haft rätt att retuschera och sedan använda de retuscherade bilderna enligt avtalet. Om jag misstolkat din fråga så har jag besvarat en annan möjlig tolkning av den längre ner.Är retuscheringen tillåten?

Din fråga är avtalsrättslig och bygger då på principer som reglerar när bundenhet uppstår. Jag kommer utgå ifrån att företaget har givit dig ett standardavtal som du har fått signera.

I ditt exempel så hade personen i fråga varit bunden om personen skrivit under ett standardavtal som innehåller tydliga villkor som stadgar att ett undertecknande innebär att personen accepterar att bilderna justeras eller retuscheras på ett eller annat sätt. Om det finns en sådan bestämmelse i ett avtal som personen undertecknat så är vederbörande bunden av avtalet, och företaget har då rätt att använda fotona efter retuscheringen. Detta följer av den grundläggande principen om att avtal ska hållas (jämför 1 § Avtalslagen), samt att avtalsfrihet gäller i Sverige.

När man har att göra med standardavtal så kan det finnas många bestämmelser i avtalet som behöver tolkas, och i ditt exempel så är det främst en fråga om retuscheringen är en tillåten åtgärd enligt avtalet. Om det finns en klausul i avtalet som säger att företaget har rätt att retuschera bilderna eller göra andra ändringar, så krävs det att den klasulen är tydligt hänvisad till i avtalet, har varit lättillgänglig för den som ska underteckna avtalet (den ska ha haft en rimlig chans att få ta del av avtalet innan den skrivit på, exempelvis genom att ha fått avtalet utskrivet) samt att den inte är oskälig. Denna sista punkt är mycket beroende av omständigheterna i de enskilda fallen, och det finns inte tillräckligt med information i frågan för att ge ett någorlunda tydligt svar - men rent spontant så känns det som att retuschering av bilder för reklamändamål är vanligt förekommande och därför inte oskäligt. Men det beror som sagt på de enskilda omständigheterna.

Om villkoret däremot inte finns reglerat i avtalet så kan man istället tolka avtalet i ljuset av hur det normalt brukar gå till i den ifrågavarande branschen. Om det hör till normen att företagen som fotograferar modellerna även har rätt (och brukar) retuschera bilderna så kan avsaknaden av en sådan klausul innebära att den kan tolkas in i avtalet på grund av att det är sedvana i branschen (och därmed bli införlivad ändå).


Slutsats:

Det verkar alltså vara så att svaret på frågan finns i avtalet som personen i ditt exempel har ingått med företaget. Om det finns ett villkor som ger företaget tillstånd att retuschera bilderna, och detta villkor är tydligt formulerat, så är villkoret införlivat i avtalet och personen är därmed bunden av dess innehåll. Mitt råd är därför att den här personen läser avtalet igen för att se om svaret finns där, om fler frågor sedan dyker upp så är det alltid möjligt att skicka in fler frågor.


OBS!
Om jag har misstolkat din fråga, och personen i frågan inte ens vetat att bilderna ska användas i reklam så är svaret att företaget som då använder bilderna i reklamsammanhang utan personens samtycke kan dömas för brott mot Lag (1979:800) om namn och bild i reklam. Näringsidkaren som då använt bilderna utan samtycke kan åläggas att betala böter (se 2 § namn- och bildlagen) samt skadestånd till den drabbade (se 3 § namn- och bildlagen).


Jag hoppas att detta besvarar din fråga, och att jag inte varit otydlig eller missuppfattat din frågeställning. Tveka i sådana fall inte på att höra av dig till oss igen.


Vänligen,

Aram ShokorRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning