FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/07/2018

Får man resa utomlands med barn utan den andra förälderns tillåtelse?

Hej!

Jag vill åka till Egypten med min dotter. Hennes pappa och jag är mitt i en skiljsmässa. Min fråga är behöver jag hans tillåtelse, och ska den vara skriftlig? Finns det en särskild blankett man fyller i eller räcker det med att han skriver en lapp? Vi har gemensam vårdnad.

Lawline svarar

Hej och tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!

Frågor rörande vårdnad av barn regleras i föräldrabalken

När föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn är utgångspunkten att beslut som rör barnet och barnets personliga angelägenhet, ska fattas gemensamt (6 kap. 13 § föräldrabalken). Med andra ord är utgångspunkten att en förälder, när gemensam vårdnad råder, inte kan besluta om att resa utomlands med barnet utan den andra förälderns tillåtelse. Vid kortare utlandsresor har dock den förälder som barnet bor med vid tillfället, möjlighet att fatta beslut ensam om att resan ska genomföras. Föräldern har nämligen en möjlighet att fattas beslut som rör den dagliga omsorgen, ensam (6 kap. 13 § föräldrabalken).

Sammanfattningsvis

Om din dotter bor med dig får du utan hennes pappas samtycke utan ta med henne på en kortare utlandsresa. Det går dock tyvärr inte att exakt ange vad som är att anse som en "kortare utlandsresa". Jag skulle därmed råda dig att diskutera med din dotters pappa och på så vis komma fram till ett gemensamt beslut. Det behövs inte något skriftligt samtycke, men man bör åtminstone informera den andra föräldern.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000