Får man resa med sitt barn utan den andra förälderns samtycke?

2019-06-26 i Barnrätt
FRÅGA
Jag och min dotter på 17 år ska resa till Turkiet i augusti. Behövs ett skriftligt medgivande från hennes pappa? Hon står skriven hos mig. Jag och dottern har även olika efternamn! Mvh Therese
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du och din dotters pappa inte lever ihop.

Rättslig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Personer under 18 år är omyndiga och står under vårdnadshavarens beslutanderätt. Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap 2 § andra stycket FB). Det är vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet (6 kap 11 § FB). Ett barn kan ha en eller två vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare har de som utgångspunkt gemensam vårdnad och ska då ta gemensamma beslut i frågor som rör barnet (6 kap 13 § 1 stycke FB). Trots att gemensam vårdnad föreligger kräver vissa beslut som rör den dagliga omsorgen (såsom klädval och kost) inte båda vårdnadshavarnas samtycke. Mer ingripande beslut som passansökningar eller sjukvård kräver dock båda vårdnadshavarnas samtycke.

I ditt fall

Det är vårdnadshavaren som har rätt att bestämma i frågor som rör barnet (6 kap 11 § och 13 § FB). Om du och pappan har gemensam vårdnad om dottern krävs förmodligen hans samtycke till er utlandsresa, eftersom ni då ska fatta beslut som rör dottern gemensamt. Om du däremot har ensam vårdnad om din dotter har du själv rätt att besluta om resan och du behöver sannolikt inte ha pappans samtycke. Den som är vårdnadshavare är dock ofta skyldig att hålla en förälder som inte är vårdnadshavare informerad om barnet. Det skulle innebära att det kan vara bra att du underrättar pappan om er planerade resa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73747)