FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt26/06/2019

Får man resa med sitt barn utan den andra förälderns samtycke?

Jag och min dotter på 17 år ska resa till Turkiet i augusti. Behövs ett skriftligt medgivande från hennes pappa? Hon står skriven hos mig. Jag och dottern har även olika efternamn! Mvh Therese

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du och din dotters pappa inte lever ihop.

Rättslig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Personer under 18 år är omyndiga och står under vårdnadshavarens beslutanderätt. Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda (6 kap 2 § andra stycket FB). Det är vårdnadshavaren som har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet (6 kap 11 § FB). Ett barn kan ha en eller två vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare har de som utgångspunkt gemensam vårdnad och ska då ta gemensamma beslut i frågor som rör barnet (6 kap 13 § 1 stycke FB). Trots att gemensam vårdnad föreligger kräver vissa beslut som rör den dagliga omsorgen (såsom klädval och kost) inte båda vårdnadshavarnas samtycke. Mer ingripande beslut som passansökningar eller sjukvård kräver dock båda vårdnadshavarnas samtycke.

I ditt fall

Det är vårdnadshavaren som har rätt att bestämma i frågor som rör barnet (6 kap 11 § och 13 § FB). Om du och pappan har gemensam vårdnad om dottern krävs förmodligen hans samtycke till er utlandsresa, eftersom ni då ska fatta beslut som rör dottern gemensamt. Om du däremot har ensam vårdnad om din dotter har du själv rätt att besluta om resan och du behöver sannolikt inte ha pappans samtycke. Den som är vårdnadshavare är dock ofta skyldig att hålla en förälder som inte är vårdnadshavare informerad om barnet. Det skulle innebära att det kan vara bra att du underrättar pappan om er planerade resa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000