Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?

2020-10-27 i Övriga brott
FRÅGA
Får man ge bort och ta emot receptbelagda läkemedel som är för djur?Det finns utförlig information om att det är olagligt när det gäller humana receptbelagda läkemedel, men hur är det med läkemedel för djur?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagar

Den juridiska definitionen av ett läkemedel är "varje substans eller kombination av substans som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera, eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan för att ställa diagnos" (2 kap. 1 § läkemedelslagen) Av en SOU (statens offentliga utredningar) framgår det att både lagen om handel med läkemedel och läkemedelslagen kan tillämpas på både läkemedel för människor och läkemedel för djur. (SOU 2008:46 s. 35) Samma regler torde därför som huvudregel gälla för alla läkemedel oavsett om de är avsedda för människor eller djur. Det kan dock finnas specialreglerade undantag.

Receptbelagda respektive narkotikaklassade läkemedel

Läkemedelsverket avgör om ett läkemedel som godkänts för försäljning ska vara receptbelagt eller inte. (4 kap. 20 § läkemedelslagen) Om ett läkemedel också ska klassas som narkotika beror på om det har "beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter" eller "med lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, eller av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika." (8 § narkotikastrafflagen)

Att överlåta läkemedel

Att överlåta något som klassas som narkotika utgör narkotikabrott. Fälls man för detta är straffskalan från böter upp till 7 års fängelse beroende på hur allvarligt brottet bedöms vara. (1-3 § narkotikastrafflagen) För att få sälja läkemedel krävs tillstånd från läkemedelsverket (2 kap 1 § & 3 kap. 1 § lagen om handel med läkemedel) Att sälja läkemedel utan tillstånd är straffbart och kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år (9 kap. 1 § lagen om handel med läkemedel).

Lagstiftningen ger inte ett lika tydligt svar på om det är tillåtet att ge bort läkemedel eller ej. Även om lagen om handel med läkemedel inte blir tillämplig vid gåva av läkemedel finns det en risk att handlingen träffas av annan strafflagstiftning. I ett rättsfall från 2009 hade en person köpt ett sömnmedel utomlands, vilket i Sverige krävde recept. Han bjöd en kompis på detta och dömdes senare för brott mot lagen om förbud av vissa hälsofarliga varor. (RH 2009:36)

Syftet med de strikta reglerna om försäljning av läkemedel är att skydda konsumenterna. Receptbelagda mediciner ordineras till en människa eller ett djur utefter individens specifika förutsättningar och medicinska historik. Samma preparat och dos som hjälper en kan vara direkt farligt för en annan. Djurläkemedel är extra knepiga eftersom alla läkemedel inte är anpassade för alla sorters djur.

Sammanfattning

Läkemedel är till stor del reglerat i samma lagar oberoende av om de är avsedda för människor eller djur. Receptbelagda läkemedel kan också vara narkotikaklassade och då gäller de särskilda reglerna i narkotikastrafflagen. Det är förbjudet att sälja såväl narkotikaklassade läkemedel som "vanliga" receptbelagda läkemedel. Att ge bort eller ta emot läkemedel är inte uttryckligt reglerat i lag men befinner sig åtminstone i gråzonen mellan vad som är tillåtet och inte. Det finns en risk att en sådan handling träffas av annan strafflagstiftning beroende på substansen och övriga omständigheter. Det är alltså ett osäkert rättsläge i den här frågan.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (957)
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?
2021-06-07 Vart ska man folkbokföra sig?
2021-06-06 Hur får jag bort någon som är felaktigt folkbokförd på min adress?
2021-06-03 Begår jag mened om jag minns fel?

Alla besvarade frågor (93124)