FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/05/2018

Får man neka en NMR-medlem som handlat tidigare från att handla?

Hej,

Som jag förstår det har butiker rätt att neka köp till kund, så länge det inte är diskriminering. I detta fall tänker vi på att inte låta NMR medlemmar, handla hos oss. Men hur kan man hantera en befintlig kund som vi, vid tillfället, inte visste var högt uppsatt inom NMR?

Vänliga hälsningar,

Nyfikna butiksarbetare

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

I Sverige råder en stor avtalsfrihet och varje gång någon kommer in och gör ett köp i er butik ingås ett avtal. Frånsett några undantag är det därför möjligt för för er som butik att inte ingå avtal med vissa personer.

Ett undantag är om man neka någon med anledning av en diskrimineringsgrund (t. ex kön, etnicitet, sexuell läggning). Enligt 1 § diskrimineringslagen är politisk/ideologisk övertygelse ingen diskrimineringsgrund, m.a.o. kan man i lagens mening inte bli diskriminera någon för att denna ha en viss ideologisk eller politisk övertygelse.

Det gör ingen skillnad att personen tidigare handlat hos er eftersom ni ingår ett nytt köpeavtal varje gång personen handlar. Ni kan då välja att inte ingå ett avtal med personen trots att ni tidigare gjort det.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning