Får man låna ut en film till närstående?

2017-10-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Skickat filmer till en privat person som utan mitt medgivande kommer att skicka den till en närstående.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Upphovsmannen till ett verk har den uteslutande rätten att göra det tillgängligt för allmänheten, vilket i detta fall gäller utlåning av film (2 § 3 stycket p.4 lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Även verk som sålts inom Europeiska unionen med upphovsmannens tillstånd, får inte utlånas utan tillstånd (19 § 2 stycket p. 2 lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Det är alltså olovligt att låna ut en film.

Skulle du vara tillverkaren av filmerna har du möjlighet att få ersättning eftersom personen har brutit mot ditt upphovsrättsliga skydd (53 § lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?