Får man lämna ett barn ensam hemma under natten?

2021-08-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag kritiseras lite av min släkt under en middag vi hade för att jag valt att lämna min 7 åriga dotter hemma för att gå ut och dricka drinkar med kollegor det har hänt några gånger. De menar på att det är förfärligt men jag har förklarat för dem att hon inte vaknade under natten och jag tycker inte detta är fel alls. Tänk om dom kopplar in soc eller nåt? Jag har ju inte "struntat" i min dotter, men undrar vad ni anser rent rättsligt och om det här är något som soc skulle kunna hävda? Är de ens möjlighet för dom att kontakta soc för en sån här grej??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag tillämpa föräldrabalken (FB) där bestämmelser som rör förhållandet mellan vårdnadshavare och barn regleras.

Finns ingen stadgad lag

Det finns ingen lag som anger från vilken ålder barn kan vara ensamma hemma. Det finns inte heller någon bestämmelse för hur uppsyn ska utövas över barn. Att du lämnat din sjuåriga dotter ensam hemma strider därför inte mot någon lag.

Eftersom dessa frågor inte regleras i lag är de snarare fråga om barnuppfostran och om det kan anses vara moraliskt rätt/fel att barnet får vara ensamt hemma, speciellt när hon är så ung och du skriver att du gått ut för att dricka alkohol.

Vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets behov

Dock har dottern utifrån juridikens synvinkel rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, 6 kapitlet 1 § FB. Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs, enligt 6 kapitlet 2 § andra stycket FB.

Det är inte reglerat hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt och fel, utan det är upp till vårdnadshavaren att bedöma hur denne på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.

Sammanfattning

Eftersom situationen som sagt inte är lagreglerad behöver Socialtjänsten göra en egen bedömning utifrån omständigheterna. Detta är alltså om dina anhöriga skulle välja att kontakta socialtjänsten om de anser att barnet far illa och att det inte skett någon förbättring efter eran diskussion.

Utifrån dotterns ålder och att du skriver att du gått ut för att dricka som i sin tur kan leda till att du alltså inte har full kontroll på läget när dottern är ensam hemma, kan det sannolikt anses som tillräckligt för att man ska anses brista i sin tillsyn och omsorg.

Slutsatsen blir att man i varje individuellt fall måste bedöma om barnet har uppnått åldern och mognaden för att vara ensam hemma. I ditt fall rör det sig om några tillfällen men det framgår inte om du exempelvis haft en granne som kan hjälpa barnet vid behov. Det är nämligen också en aspekt som visar att barnet har någon vuxen i närheten att gå till om det skulle behövas. Du bryter alltså inte mot någon lag genom att lämna din dotter ensam så länge hon får den tillsyn hon behöver med hänsyn till hennes ålder och mognad.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänligen,

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1800)
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?
2021-10-08 Kan vårdnadshavare förbjuda förälder med umgängesrätt att ta med barnet på utlandsresa?

Alla besvarade frågor (96493)