Får man lämna en fyraåring ensam hemma under natten?

2020-03-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej mitt ex lämnar sin 4åriga dotter sovandes på natten för att dra ut på krogen och dricka. Det är helt förfärligt men hon påstår att dottern aldrig vaknat på natten. Jag tänker nu koppla in soc men skulle vilja veta vad lagen säger.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag tillämpa föräldrabalken (FB) där bestämmelser som rör förhållandet mellan vårdnadshavare och barn regleras.

Finns ingen stadgad lag

Det finns ingen lag som anger från vilken ålder barn kan vara ensamma hemma. Det finns inte heller någon bestämmelse för hur uppsyn ska utövas över barn. Att ditt ex lämnar sin fyraåriga dotter ensam strider därför inte mot någon lag.

Eftersom dessa frågor inte regleras i lag är de snarare fråga om barnuppfostran och om det kan anses vara moraliskt rätt/fel att barnet får vara ensamt hemma, speciellt när hon är så ung och du skriver att han går ut för att dricka alkohol.

Vårdnadshavarens ansvar att tillgodose barnets behov

Dock har dottern utifrån juridikens synvinkel rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran, 6 kapitlet 1 § FB. Barnets vårdnadshavare ansvarar även bland annat för att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn som behövs, enligt 6 kapitlet 2 § andra stycket FB.

Det är inte reglerat hur dessa bestämmelser ska uppnås och vad som är rätt och fel, utan det är upp till vårdnadshavaren att bedöma hur denne på bästa sätt tillgodoser barnets behov och omvårdnad.

Sammanfattning

Eftersom situationen som sagt inte är lagreglerad och du diskuterat med pappan utan resultat men du tycker att barnet far illa av det han gör, så är lösningen att kontakta socialtjänsten som du tänkt att göra dessutom. Socialtjänsten får då göra en egen bedömning utifrån omständigheterna.

Utifrån dotterns ålder och att du skriver att pappan gått ut för att dricka som i sin tur kan leda till att han inte har full kontroll på läget när dottern är ensam hemma, kan det sannolikt anses som tillräckligt för att han ska anses brista i sin tillsyn och omsorg.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline om du undrar något mer!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1572)
2020-11-27 Umgänge mellan förälder och barn
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?
2020-11-22 en förälders rätt till umgänge

Alla besvarade frågor (86588)