Får man kopiera ett foruminlägg?

2017-11-28 i Immaterialrätt
FRÅGA
Skrev en fråga om upphovsrätt foruminlägg. Men frågan blev inte riktigt besvarad, mest tack vare att jag nog skulle formulerat mig på annat sätt. Så en följdfråga. Att någon kan skriva om samma sak med andra ord, det är helt ok och det har jag inga problem med. I ert svar står det att kopiera rakt av är något annat och det är det jag egentligen behöver svar på. Om någon tar mitt inlägg rakt av/kopierar det och klistrar in det på annat håll. Vad säger lagen om det. Är det då brott mot upphovsrätten. Att man får citera delar av en text vet jag, men det gäller alltså när man tar hela inlägget. Hoppas jag fick det mer rätt nu.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är förbjudet att kopiera eller tillgängliggöra ett upphovsrättsskyddat verk utan upphovsmannens medgivande. Upphovsmannen har nämligen ensamrätt till att förfoga över verket på det viset (1 kap. 2 § upphovsrättslagen). Därmed är det förbjudet att kopiera ett foruminlägg på det vis du beskriver om inlägget skyddas av upphovsrätten. För att svara på din fråga måste vi alltså först avgöra om ett foruminlägg kan vara upphovsrättsligt skyddat.

Upphovsrätten omfattar litterära och konstnärliga verk (1 kap. 1 § upphovsrättslagen). För att ett alster i någon form ska räknas som ett verk i upphovsrättslagens mening krävs att det har verkshöjd. Begreppet verkshöjd syftar på att ett verk måste kännetecknas av ett visst mått av individualitet och särprägel i förhållande till andra liknande verk. Kravet på verkshöjd är dock lågt ställt och innebär inte att verket måste vara konstnärligt avancerat.

Vad gäller då angående foruminlägg? Omfattas foruminlägg av upphovsrätten? Svaret på den frågan måste vara att det beror på foruminlägget. Ett internetforum är trots allt bara ett medium för att uttrycka ett meddelande i skrift, precis som ett brev, en bok, ett e-postmeddelande eller till och med en fråga till oss på Lawline. Mediet spelar ingen roll för att avgöra om ett verk är upphovsrättsligt skyddat. Avgörande är innehållet i meddelandet.

Foruminlägg kan variera väldigt mycket i sitt innehåll. Ett inlägg kan bestå i enbart en interjektion (Ja!, Nej!, Usch!, etc.) eller kanske en smiley, som definitivt inte har verkshöjd. Men ett foruminlägg kan också bestå i utmålande beskrivningar, satiriska karikatyrer eller poetiska dikter som med stor sannolikhet kan omfattas av upphovsrätten.

Svaret på din fråga är alltså att det är förbjudet att kopiera foruminlägg som skyddas av upphovsrätt, vilket inlägget gör om det kännetecknas av ett visst mått av individualitet och särprägel i förhållande till andra foruminlägg.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96515)