Får man i Sverige vara påverkad av cannabis som intagits i Amsterdam?

Hej! Jag hade tänkt åka till amsterdam i sommar och testa mig på hur det är att röka thc.

Så min fråga är den att när jag kommer hem igen efter min resa och vill köra bil, kan jag då bli dömd för ringa narkotikabrott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I svensk straffrätt gäller ett krav på dubbel straffbarhet. Detta innebär för att du ska kunna hållas ansvarig för en gärning som du begått utomlands, så krävs det att det handlandet även är kriminaliserat/olagligt i landet där du begick det ( 2 kap. 2 § andra stycket Brottsbalk).

Förutsatt att det är lovligt att använda THC i Holland, så kommer det inte utgöra ett brott enligt svensk straffrätt, om du efter vistelsen i Amsterdam kommer tillbaka till Sverige och har det i blodet. Det förutsätter som ovan angivet att brukandet av THC är tillåtet i Holland, samt att du kan påvisa att du varit i Holland, exempelvis genom ett reseintyg.

Beträffande frågan att köra bil med det narkotikaklassade ämnet THC, så är detta inte tillåtet i Sverige. Detta gäller oavsett om du brukat narkotikan i ett annat land. I Sverige gäller en nollgräns i trafiken beträffande narkotika, vilket innebär att det är strängt förbjudet att köra bil eller annat motordrivet fordon med narkotika i blodet. Brottet som kan aktualiseras vid dessa förseelser brukar benämnas drograttfylleri.

Avslutningsvis, så kan det vara tillåtet att ha narkotika i blodet i Sverige förutsatt att det intogs i ett land där det är tillåtet. Däremot bör du kunna påvisa något form av intyg att du varit utomlands om polisen skulle stoppa dig. Att köra bil med narkotika i blodet i Sverige är strängt förbjudet och förenat med stora risker i trafiken. Brottet som kan bli aktuellt är drograttfylleri.


Vid fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Rijad TrubljaninRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo