Får man hyra ut till en ny hyresgäst under den förre hyresgästens uppsägningstid?

2019-06-13 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej!Min hyresgäst kommer att flytta ut från lägenheten den 1 juli och 3 månader uppsägningstid börjar gälla den dagen.Jag vet att han är skyldig att betala även om han inte bor där. Men får jag hyra ut till någon annan under denna period?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att detta handlar om en andrahandsuthyrning där din hyresgäst redan har flyttat ut. Om det är så att din hyresgäst har gett tillbaka nycklarna, det finns inte en risk att denne kommer vilja bruka lägenheten tills uppsägningstiden är slut, och ni har kommit överens om att den här hyresgästen inte behöver betala för hyran under uppsägningstiden, så kan du hyra ut till någon annan. Om ni däremot inte har kommit överens om något så är utgångspunkten att ni båda är skyldiga att följa det hyresavtal som fanns ifrån första början och den uppsägningstid som framgår där.

Om du bor i en hyresrätt kan du riskera att förlora ditt hyreskontrakt, om den nye andrahandsuthyraren inte är godkänd av din hyresvärd. För det fall du bor i en bostadsrätt kan föreningen kräva att den nye hyresgästen är godkänd av dem, vad som gäller om du vill hyra ut till ytterligare en till person eller om du bryter mot föreningens regler bör du kunna läsa dig fram till i era stadgar.

Ifall din nuvarande hyresgäst betalar för alla dessa uppsägningsmånader, och du hyr ut till en ny person som också betalar hyra till dig, kan din första hyresgäst begära att få tillbaka sina pengar, genom t.ex. en handräckning hos Kronofogden.

Det kan även nämnas att om din första hyresgäst inte har lämnat tillbaka nycklarna, trots att hen har flyttat ut och du går in i bostaden, utan dennes samtycke, kan det anses som ett hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken, eftersom det fortfarande är hyresgästen bostad.

Om du och din nuvarande hyresgäst inte har kommit överens om något annat än vad som står i hyresavtalet rekommenderar jag dig inte att hyra ut till någon annan under uppsägningstiden. Alternativt kan ni komma överens om att hyresgästen slipper betala hyra mot att du får tillbaka nycklarna och att denne samtycker till att du hyr ut till ny hyresgäst.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll