Får jag hyra ut lägenhet i andra hand via Airbnb?

2019-11-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, jag ska hyra ut min bostadsrätt i andrahand då jag ska arbeta utomlands i en tid. Jag har hittat en hyresgäst via airbnb som ska hyra hela perioden (fem månader). Nu säger min bostadsrättsförening nej med hänvisning till att airnb är "korttidsuthyrning att likna vid hotellverksamhet". Jag har förklarat att jag hyr ut till en och samma person under hela perioden och att jag valt att sköta uthyrningen genom airbnb då det innebär enklare administration av hyran samt viss trygghet i form av försäkringar men bostadsrättsföreningen står fast vid sitt beslut. De hänvisar till en dom från 2015 då en kvinna blev nekad i hyresnämnden då hon korttidsuthyrde via airbnb. (tror hade sex hyresgäster under en och samma månad).Jag har nu ansökt till hyresnämnden men uthyrningen kommer att påbörjas innan deras beslut blir klart. Jag tycker att det verkar helt orimligt att jag kan bli nekad att hyra ut pga sättet jag valt att annonsera ut min lägenhet samt hur jag tar betalt. Vad tror ni, finns det någon risk att jag inte blir godkänd av hyresnämnden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämpliga bestämmelser

Jag vill börja med att påpeka att tillämpliga bestämmelser är bostadsrättslagen. Enlig 7 kap. 10 § bostadsrättslagen får en bostadsrätthavare upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

Ibland kan det hända att styrelsen inte ger sitt samtycke. Även om styrelsen inte ger sitt samtycke kan en bostadsrättshavare upplåta lägenheten i andra hand om hyresnämnden lämnar tillstånd, 7 kap. 11 § 1 st. bostadsrättslagen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavare har skäl för upplåtelsen och styrelsen inte har befogad anledning att vägra samtycke.

Tidigare lydelse av 7 kap. 11 § bostadsrättslagen var att tillstånd ska lämnas av hyresnämnden om bostadsrättshavare har beaktansvärda skäl för upplåtelsen. Lagstiftaren ändrade på lydelsen till att enbart kräva skäl. Syftet till detta var, inte att tillåta varenda anledning till upplåtelse, utan för att underlätta för bostadsrättshavare att upplåta lägenheten för att i sin tur hjälpa människor att hitta bostäder i en tid då det råder bostadsbrist. Det var tanken med ändringen.

Låt mig förklara för dig hur hyresnämnden resonerade i det fallet ( ärendenr: 8741-15) du nämner från år 2015.

Det var en bostadsrättshavare som skulle hyra ut sin lägenheten till ett stort antal personer vid olika tillfällen, i korta perioder, under en månadsperiod via Airbnb. Bedömningen som hyresnämnden gjorde i det fallet var att på det sättet som uthyrningen skulle ske liknade en hotell verksamhet efterkom det handlade om korta perioder och till många olika människor under en kort period. Vissa skulle exempelvis hyra lägenheten i någon vecka. Till detta menade hyresnämnden också att det stora antalet människor som lägenheten skulle hyras ut till skulle medföra störningar för andra bostadsrättshavare i bostadsrätten. Av den anledningen har föreningen befogad anledning att vägra samtycke. Inget tillstånd för andrahandsuthyrning lämnades.

Vilka slutsatser kan man dra av fallet?

Jag skulle inta påstå att domen innebär att annonsering via Airbnb i sig är fel. I detta fall var det istället själva naturen av uthyrningen hyresnämnden fokuserade på och tyckte var problematisk. Det beror på att hyresnämnden gjorde en ändamålstolkning av bestämmelsen, vilket var att underlätta för människor att hitta boenden genom att lätta på de skäl som krävs för en bostadsrättshavare att upplåta sin lägenhet. I det aktuella fallet hade bostadsrättshavaren hade under en kort period avsett att hyra ut lägenheten till ett stort antal personer. Detta stred dels mot syftet av bestämmelsen eftersomatt uthyrningen efterliknade en form av hotellverksamhet, dels för att det stora antalet människor skulle innebära en störning som ger föreningen befogad anledning att vägra samtycke.

Bedömningen i din sak

Ditt fall skiljer sig avsevärt från detta fall i två avseende. Du avser att hyra lägenheten till en person under en längre period (fem månader). Av den anledningen skulle jag därför inte lägga alltför stor vikt kring hyresnämndens bedömning i det fallet. Jag kan inte svara på vad hyresnämnden kommer att bestämma, men jag kan i vart fall konstatera att omständigheterna i fallet från 2015 skiljer sig väldigt mycket från ditt fall och du har därför goda möjligheter till ett positivt utfall från hyresnämnden.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

André Tito
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1058)
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?
2020-07-30 Grannar klagar på störningar som skäligen ska tålas
2020-07-28 Avgifter till bostadsrättsföreningen vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (82589)