Får man ha lös hund på inhägnad tomt?

FRÅGA
Får man ha en löst springande hud på egen inhägnad Tomt som skäller och skrämmer alla som går förbi?Avser tättbebyggt/stadsplanerat område.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Strikt ansvar för hundägare
Hundägare har ett strikt ansvar när det gäller hunden, det betyder att man ansvarar för alla skador som en hund orsakar (19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Hundar skall dessutom hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som förebygger orsakandet av skador eller olägenheter som är avsevärda. Eftersom hunden är på ägarens inhägnade tomt antar jag att ägaren har uppfyllt dessa krav.

Olägenhet för hälsan
Det finns även bestämmelser som säger att husdjur skall förvaras och skötas så att olägenheter för hälsan av andra människor inte uppkommer (36 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Om hunden skäller dygnet runt, rymmer in på andras tomter eller liknande kan ni anmäla detta till kommunen.

Sammanfattning
Det är helt lagligt att ha sin hund på sin inhägnade tomt även om den skäller på förbigående, det viktigaste är att man ser till att hunden inte förorsakar några skador. Jag skulle rekommendera att ni talar med ägaren om det går och kan komma överens om en lösning som fungerar för er båda.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97626)