Får man ha knallpulverpistoler på allmän plats?

FRÅGA
Hej får man ha knallpulverpistoler på allmän plats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Knallpulverpistol och vapenlagen

Det finns begränsningar för vapenliknaden skjutvapen i vapenlagen. Det beskrivs i 5 kap 6 § vapenlagen att skjutvapen får medföras på allmän plats om det med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anses som befogat. Det finns alltså begränsade möjligheter att bära skjutvapen på allmän plats. Omständigheterna kommer då att spela roll. I sammanhang där många människor träffas och uppehåller sig borde ett vapeninnehav sällan accepteras.

Knallpulverpistoler faller dock inte in under vapenlagen vilket gör att det inte finns något direkt förbud för dessa i vapenlagen.

Förargelseväckande beteende

Om man har en knallpulverpistol på stan så skulle man eventuellt kunna göra sig skyldig till förargelseväckande beteende enligt 16 kap 16 § BrB då dessa är högljudda. För att fällas för förargelseväckande beteende så krävs det att personen för oljud på allmän plats eller annars beter sig på ett sådant sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Frågan blir då om det är ägnat att väcka förargelse. Det brukar normalt inte vara tillräckligt att en person blir irriterad, utan det ska röra sig om en tydlig och uppenbar anledning till att beteendet är störande.

Sammanfattning

Det kan vara lagligt att bära en knallpulverpistol offentligt. Jag skulle dock rekommendera dig att inte bära en knallpulverpistol på allmän plats då det kan finnas risk att någon misstar de för att vara en vanlig pistol. Användning kan eventuellt också ses som förargelseväckande beteende.

Hoppas du fick svar på din fråga

Amanda Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?