Får man göra sig av med all sin egendom och inte efterlämna något arv?

Om en pappa redan vid mammans frånfälle ger bort all hennes egendom till familjens 5 gemensamma barn.

Har pappan senare i livet rätt att

A) leva upp sin egendom till 100%

B) Ge bort all sin egendom vart han vill, typ testamente eller gåva till välgörande ändåmål utan att det finns efterarv som inskränker honom att flrfoga över allrihopa?

Utgå från att mamman och pappan ägde lika mycket ich inget testamente fanns vid mammans bortgång.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makars arvsrätt

Äkta makar har arvsrätt efter varandra, detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Jag tolkar din fråga som att pappan vid mammans bortgång inte har gjort något anspråk på arvsrätten utan låtit barnen ärva sin mamma direkt vid hennes bortgång. Pappan har alltså avstått sin rätt till att ärva mamman. Detta är helt okej och innebär således att barnen inte har någon efterarvsrätt eftersom de redan har fått ut arvet efter modern.

Pappans egendom

Det finns ingen efterarvsrätt som inskränker faderns egendom och han äger den med full äganderätt. Han kan därför leva upp all sin egendom. Angående att testamentera eller ge bort all egendom så finns det vissa inskränkningar. Barnen har visserligen ingen efterarvsrätt men de har arvsrätt efter sin far. Bröstarvingar har rätt att få ut sin laglott, 7 kap. 1 och 3 § Ärvdabalken. Om pappan testamenterar bort hela arvet kan alltså barnen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, 7 kap. 3 § Ärvdabalken. Angående gåva så finns i 7 kap. 4 § Ärvdabalken ett förstärkt laglottsskydd. Har arvlåtaren (pappan) gett bort egendom under sin livstid under omständigheter som gör att gåvan till syftet är att likställa med testamente kan bröstarvingarna begära återbäring av gåvan. Här avses om arvlåtaren kort tid innan sin bortgång ger bort egendom, planerar successionen genom att ge bort egendom eller ger bort egendom med villkoret att ha fortsatt nyttjanderätt (t.ex. ge bort ett hus med villkoret att han ska få bo kvar till sin död).

Slutsats

Pappan kan alltså utan problem leva upp all sin egendom. Eftersom bröstarvingarna har fått ut sitt arv efter mamman direkt finns det inget efterarv de kan göra anspråk på. Angående att testamentera eller ge bort egendom så finns det ingen efterarvsrätt som inskränker den rättigheten att förfoga över egendomen men andra bestämmelser kan bi tillämpliga, främst 7 kap. 3 och 4 § Ärvdabalken som innebär att en bröstarvinge har rätt att begära jämkning av ett testamente för att få ut sin laglott eller att begära återbäring av en gåva.

Hoppas att du fick din fråga besvarad, tveka inte att höra av dig igen om du undrar över något!

Vänligen,

Alex SkepastianosRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000