Får man göra sig av med all sin egendom och inte efterlämna något arv?

2017-12-27 i Efterarv
FRÅGA
Om en pappa redan vid mammans frånfälle ger bort all hennes egendom till familjens 5 gemensamma barn.Har pappan senare i livet rätt attA) leva upp sin egendom till 100%B) Ge bort all sin egendom vart han vill, typ testamente eller gåva till välgörande ändåmål utan att det finns efterarv som inskränker honom att flrfoga över allrihopa?Utgå från att mamman och pappan ägde lika mycket ich inget testamente fanns vid mammans bortgång.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makars arvsrätt

Äkta makar har arvsrätt efter varandra, detta framgår av 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Jag tolkar din fråga som att pappan vid mammans bortgång inte har gjort något anspråk på arvsrätten utan låtit barnen ärva sin mamma direkt vid hennes bortgång. Pappan har alltså avstått sin rätt till att ärva mamman. Detta är helt okej och innebär således att barnen inte har någon efterarvsrätt eftersom de redan har fått ut arvet efter modern.

Pappans egendom

Det finns ingen efterarvsrätt som inskränker faderns egendom och han äger den med full äganderätt. Han kan därför leva upp all sin egendom. Angående att testamentera eller ge bort all egendom så finns det vissa inskränkningar. Barnen har visserligen ingen efterarvsrätt men de har arvsrätt efter sin far. Bröstarvingar har rätt att få ut sin laglott, 7 kap. 1 och 3 § Ärvdabalken. Om pappan testamenterar bort hela arvet kan alltså barnen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, 7 kap. 3 § Ärvdabalken. Angående gåva så finns i 7 kap. 4 § Ärvdabalken ett förstärkt laglottsskydd. Har arvlåtaren (pappan) gett bort egendom under sin livstid under omständigheter som gör att gåvan till syftet är att likställa med testamente kan bröstarvingarna begära återbäring av gåvan. Här avses om arvlåtaren kort tid innan sin bortgång ger bort egendom, planerar successionen genom att ge bort egendom eller ger bort egendom med villkoret att ha fortsatt nyttjanderätt (t.ex. ge bort ett hus med villkoret att han ska få bo kvar till sin död).

Slutsats

Pappan kan alltså utan problem leva upp all sin egendom. Eftersom bröstarvingarna har fått ut sitt arv efter mamman direkt finns det inget efterarv de kan göra anspråk på. Angående att testamentera eller ge bort egendom så finns det ingen efterarvsrätt som inskränker den rättigheten att förfoga över egendomen men andra bestämmelser kan bi tillämpliga, främst 7 kap. 3 och 4 § Ärvdabalken som innebär att en bröstarvinge har rätt att begära jämkning av ett testamente för att få ut sin laglott eller att begära återbäring av en gåva.

Hoppas att du fick din fråga besvarad, tveka inte att höra av dig igen om du undrar över något!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (824)
2022-01-27 Hur beräknar man efterarv?
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor

Alla besvarade frågor (98701)