Får man ge gåva till sambo?

FRÅGA
Får jag skänka lös egendom till min sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen regel som säger att man inte får ge en gåva till sin sambo, däremot kan det bli problem att fullborda gåvan(att få gåvan att bli gällande gentemot givarens borgenärer)

Det finns ingen specialreglering i Sambolagen rörande gåva likt den som finns i Äktenskapsbalken angående gåva mellan makar.

Istället bli Gåvolagen tillämplig. Enligt 2§ Gåvolagen krävs tradition(att gåvan kommit gåvotagarens besittning)för att gåvan ska fullbordas och på så sätt bli gällande mot givarens borgenärer. För att gåvan ska anses ha kommit i gåvotagarens besittning krävs att givaren inte längre kan råda över egendomen. I praktiken kan det alltså vara ett problem för sambos då gåvan oftast finns kvar i det gemensamma hemmet.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du får skänka lös egendom till din sambo, däremot är det inte säkert att gåvan blir gällande gentemot dina borgenärer(vilket skulle kunna leda till problem exempelvis vid en eventuell utmätning enligt 4kap. Utsökningsbalken)

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2804)
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?
2021-01-15 Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

Alla besvarade frågor (88149)