Får man ge gåva till sambo?

FRÅGA
Får jag skänka lös egendom till min sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen regel som säger att man inte får ge en gåva till sin sambo, däremot kan det bli problem att fullborda gåvan(att få gåvan att bli gällande gentemot givarens borgenärer)

Det finns ingen specialreglering i Sambolagen rörande gåva likt den som finns i Äktenskapsbalken angående gåva mellan makar.

Istället bli Gåvolagen tillämplig. Enligt 2§ Gåvolagen krävs tradition(att gåvan kommit gåvotagarens besittning)för att gåvan ska fullbordas och på så sätt bli gällande mot givarens borgenärer. För att gåvan ska anses ha kommit i gåvotagarens besittning krävs att givaren inte längre kan råda över egendomen. I praktiken kan det alltså vara ett problem för sambos då gåvan oftast finns kvar i det gemensamma hemmet.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du får skänka lös egendom till din sambo, däremot är det inte säkert att gåvan blir gällande gentemot dina borgenärer(vilket skulle kunna leda till problem exempelvis vid en eventuell utmätning enligt 4kap. Utsökningsbalken)

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95763)