Får man ge förskott på arv om man har en framtidsfullmakt?

Jag och min bror har en dement mamma, änka, som bor på äldreboende. Vi har en framtidsfullmakt som ger oss rätt att sköta hennes ekonomi och gemensamt sälja hennes fastigheter och tillgångar. Vi undrar om vi kan få ut ett förskott på arv då vi har sålt hennes hus (överlämning sker 20/2-23). Anledningen är att vi vill hjälpa henne att kunna betala för sitt uppehälle på äldreboendet. Hon betalar nu mer än vad hon har i pension pga. att hon äger både hus och fritidshus. Med vänlig hälsning.

Lawline svarar

Hej och stort tack för din fråga!


Eftersom din fråga behandlar arvsrätt kommer jag att använda bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB) och lag om framtidsfullmakter (LFF).


Barns rätt att ärva och få förskott på arv

Rätten att ärva finns i ÄB 2 kap. Bröstarvingar har rätt att ärva i första hand, en bröstarvinge är barn, barnbarn osv (2 kap. 1 § ÄB). I ditt fall verkar din mamma ha två barn, dig och din bror, ni ska således dela lika på arvet från henne. Huvudregeln är att sådant som den avlidne gett en bröstarvingen under sin livstid avräknas på bröstarvingens arv (6 kap. 1 § ÄB). Det är alltså möjligt för föräldern att ge ett förskott på arv till sina barn och då ska förskotten avräknas på arvet när föräldern avlider.


Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivare) ger åt någon annan (fullmaktshavare) för att företräda fullmaktsgivaren om hen i framtiden på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande som gör att hen inte längre har förmåga att ta hand om de saker som fullmakten avser (1 § LFF). Fullmaktsgivaren är i ditt fall din mamma som på grund av en demenssjukdom inte längre kan ta hand om bland annat sin ekonomi, och du och din bror är således fullmaktshavare.


Om din och din brors rätt att lämna gåvor inte regleras i framtidsfullmakten får ni lämna personliga presenter, vars värde inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska villkor, till andra än er själva (18 § LFF). Bestämmelsen innebär att med stöd av fullmakten får ni till andra än er själva ge mindre gåvor. Gåvorna ska vara personliga (t.ex. mindre födelsedagspresenter och dylikt). Ni får däremot inte ge er själva gåvor. Ett förskott på arv är att jämställa med en gåva (jfr 6 kap. 1 § ÄB).


Sammanfattning

I ert fall innebär det att om ni tar ut ett förskott på arv är det att jämställa med en gåva från er mamma till er själva. Sådana gåvor är inte tillåtna; dels då det är till er som fullmaktshavare, dels då rätten att ge gåvor från fullmaktsgivaren ska vara personliga mindre gåvor.


Hoppas detta besvarade din fråga!

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”