FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott19/04/2020

Får man ge en större gåva till sina barnbarn?

Jag ock min syster är enda barnen till vår far. Nu vill mina söner att han ger sitt hus som gåva till dem, de har 3andra syskon också. Far är 90år, ingen demens. Vi andra tycker det är orättvist. Kan tillägga att dessa två gossar dessutom är skyldiga honom pengar, verktyg mm.. Vad sker med vårt arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Din far har egen beslutsrätt
Min uppfattning av vad du berättar är att din far är klar i huvudet och därmed anses som kapabel att fatta sina egna beslut. Detta innebär att det är hans beslut att bestämma vad han vill göra med sin egendom. I en situation som denna kan det dock vara svårt att verkligen veta vad som är din fars åsikt och inte eftersom släktingar och arvingar i många fall kan försöka påverka fördelning av arv genom gåvor och liknande. Det är med andra ord inte ovanligt att äldre människor utnyttjas till fördel för någon närstående eller släkting. Nu har jag ingen information om någon sådan påverkan skulle ha skett i detta fall, men jag tar upp det för att understryka att det är din far som ensamt ska besluta om vad han vill göra med sin egendom. Vad dina söner har för viljor är med andra ord inte relevanta.

Vilka är arvingar?
Jag förstår det som att din far är ogift, alternativt är änkling, vilket innebär att det är hans barn som ärver honom när han går bort. Det är med andra ord du och din syster som är arvingar till all egendom som er far lämnar efter sig om han inte skulle ha skrivit ett testamente som säger något annat, 2 kap. 1 § ÄB. Dina och (eventuellt) din systers barn har med andra ord ingen arvsrätt så länge ni är i livet. Enda sättet för barnbarn att ärva är om de ärver genom sin bortgångna förälder eller om de ärver genom testamente. Med tanke på att både du och din syster är i livet och att du inte har nämnt något om det finns ett testamente är slutsatsen att barnbarnen inte har någon direkt arvsrätt här.

Om din far ger bort huset som gåva
Som sagt beslutar din far ensamt om han vill ge en gåva till någon. Om gåvan ges till en av hans arvingar (dig eller din syster) förutsätts att detta är ett förskott på arvet, vilket med andra ord kommer avräknas när han väl har gott bort från dennes del. För att det inte ska räknas som ett förskott på arv krävs det att din far uttryckligen förklarar att det endast ska ses som en gåva och inte ett förskott. Med fördel sker detta genom ett skriftligt gåvobrev, 6 kap. 1 § ÄB.

Med tanke på att barnbarnen inte har någon direkt arvsrätt i detta fall räknas det således inte som ett förskott på arv om inte din far uttryckligen skriver att det ska ses som ett förskott på arv. I så fall får detta en betydelse den dag då du går bort då dina söner redan räknas ha fått egendom till det värde som huset beräknas till vid gåvotillfället. Denna summa kommer då dras av från deras lott och dina andra barn kommer alltså få ut mer vid detta tillfälle. Din systers eventuella barn kommer dock inte påverkas av detta.

Din och din systers rätt
Bestämmer sig din far för att ge bort huset i gåva till dina söner skulle du och din syster vid hans död förmodligen kunna kräva att huset ska återbäras (eller om detta inte går återbära värdet av huset) till dödsboet. Detta beror på att man som förälder inte kan minska sina barns rätt till sin laglott i större mening. Om huset således inte endast utgör en mindre del av hans totala egendom har han ingen rätt att göra sig av med det på detta sätt eftersom det kan likställas vid ett testamente. En förälder får alltså inte göra sina barn arvlösa eller påverka laglotten i någon större mening varken genom testamente eller gåva, 7 kap. 4 § ÄB. Laglotten är din och din systers lagstadgade rätt som säger att ni åtminstone tillsammans har rätt till hälften av er fars egendom, 7 kap. 1 § ÄB.

För att ni ska kunna återbära huset eller dess värde till dödsboet krävs det att ni väcker talan om detta inom ett år från det att bouppteckningen efter er far avslutats.

Sammanfattning
Avslutningsvis har alltså din far rätt att göra vad han vill med sin egendom och skall inte påverkas av andra. Väljer han att ge bort huset som gåva räknas det som utgångspunkt inte som ett förskott på arvet, utan i så fall måste detta framgå helst genom skrift. Om han ger det som förskott på arv kommer sönerna vid din bortgång få räkna av denna del från sitt arv.

Är det så att du och din syster vill återföra huset eller dess värde till dödsboet efter er fars död har ni en rätt att göra detta senast ett år efter bouppteckningen. Er far har alltså inte rätt att minska ert arv i en betydlig mån.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?