Får man ge bort en fastighet i gåva till sitt barn trots att man har fler barn?

Min mor vill ge mig sin lägenhet i gåva. Det finns 2 systrar och 2 syskonbarn efter vår avlidna bror. Hur gör min mor?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag utgår ifrån att du har en syster (alltså att ni är totalt två systrar) och en avliden bror som i sin tur har två syskonbarn.


Har din mamma rätt att ge lägenheten till dig i gåva?

I nuläget föreligger inga förhinder för din mamma att ge sin lägenhet till dig utan att ge din syster och syskonbarn någon motsvarande gåva. Under en förälders livstid får denne göra vad den vill med dennes egendom, oavsett hur många barn den har.


Det är först vid hennes bortgång som gåvan kan få rättsliga konsekvenser. Bröstarvingar har nämligen arvsrätt vid förälderns bortgång (2 kap. 1 § ÄB).


Förskott på arv

Om en person ger egendom under sin livstid utan ersättning betraktas det som en gåva. Överlåts gåva från förälder till en bröstarvinge (alltså barn eller barnbarn) så utgör gåvan i regel förskott på arv. Innebörden av förskott på arv är att värdet för gåvan dras bort från arvsrätten den dag arvet ska fördelas (6 kap. 1 § och ÄB). Du är då skyldig att avräkna vad du mottagit genom förskott på arv från din arvslott (7 kap. 2 § ÄB).


Om man kommer fram till att det är förskott på arv ska man när arvslotterna delas upp, lägga ihop kvarlåtenskapen (din mammas arv) och värdet på gåvan som sågs som förskott på arv (6 kap. 5 § första stycket ÄB). Det totala beloppet ska sedan delas lika mellan alla din mammas bröstarvingar och förskottet ska då dras av från den bröstarvingens arvslott som fick förskottet. Värdet på gåvan är gåvans värde vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ÄB). Alltså ska fastigheten värderas till det som den var värd vid gåvotillfället.


I ditt fall finns två systrar och en avliden bror totalt, alltså ska beloppet av din mors arv samt fastighetens värde läggas ihop och delas på tre. Din syster får en tredjedel, de två syskonbarn får en tredjedel och du får en tredjedel minus förskottet på arvet.


Reglering genom gåvobrev

Om din mamma dock upprättar gåvobrev som anger att lägenheten inte ska utgöra förskott på arv så gäller som huvudregel gåvobrevet (6 kap. 1 § ÄB). Finns ett sådant gåvobrev så avräknas alltså inte lägenheten från din arvslott, utan det räknas bort från den totala kvarlåtenskapen.


Däremot gäller fortfarande bröstarvinges rätt till arv. Om arvlåtaren (i det här fallet er mamma) överlåtit egendom genom gåva så tillämpas lagen på samma sätt som vid testamente (7 kap. 4 § ÄB). Det innebär att gåvan kan jämkas på samma sätt som ett testamente kan jämkas. Innebörden av jämkning är att gåvan ogiltigförklaras helt eller delvis. Det rör sig om ett aktivt agerande, så din syster eller syskonbarn måste alltså uttrycka att du vill påkalla jämkning på grund av gåva när din mamma gått bort. Om du inte gör det så förblir gåvan giltig.


Hoppas att detta besvarade din fråga!


Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning