Får man gåva bort egendom vid fri förfoganderätt?

2019-09-13 i Efterarv
FRÅGA
Min mor har skrivit en gåvobrev till min son på en lgh å allt vad den innehållermin misstanke är att göra mig arvslös då jag inte har omgåttsmed min mor på några år min mor lever å är idag dementMin far avled på 80 talet å då fick min mor behålla "allt"Kan min mor göra såhär?Då jag inte fått något efter far
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpligt lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Fri förfoganderätt
När din far dog erhöll din mor all hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Att ärva någonting med fri förfoganderätt innebär att du, och eventuella syskon till dig, har rätt till efterarvet då din mor dör. Den egendom som din mor ärvde från din far har hon således inte rätt att testamentera bort till någon annan. Hon har däremot rätt att använda och leva på egendomen. Hur stor del av allt det som din mor äger som utgör denna egendom och därmed inte får testamenteras bort eller liknande beror på hur stor del de ärvda tillgångarna utgjorde av din mors totala tillgångar, det vill säga dina föräldrars tillgångar tillsammans vid din fars bortgång. Denna kvotdel, det vill säga din fars del av den totala summan, kommer alltid procentuellt vara densamma även om beloppet som kvarstår när din mor dör har ändrats. Jag ska statera detta med ett exempel.

Låt oss säga att din far efterlämnade sig 600 000 kr vid sin bortgång. Din mor hade vid samma tidpunkt 400 000 kr. Tillsammans hade de 1 miljon kr, där då 60 % utgjorde arvet efter din far, vilket du (och eventuella syskon) har efterarvsrätt till. När din mor går bort kommer arvet från din far alltid vara 60 % av den totala summa som hon lämnar efter sig oberoende av om denna summa har minskat eller ökat sedan din fars bortgång, 3 kap. 2 § ÄB.

Dessutom är det så att du som barn till en förälder alltid har rätt till hälften av det arv som din mor lämnar efter sig. Detta kallas din laglott. Är det så att ni är flera syskon delas denna summa lika mellan er, 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten kommer endast i fråga om det är så att din mor skulle ha testamenterat bort mer än hälften av sin egendom vid hennes död till någon annan. I det fallet har du rätt att jämka testamentet och få ut din del, 7 kap. 3 § ÄB.

Med andra ord är det viktigt att skilja på dels arvet från din far, dels det kommande arv som din mor kommer lämna efter sig vid sin bortgång.

Gåvan kan återkallas
Det faktum att din mor tänker gåva bort lägenheten till din son kan bryta mot den fria förfoganderätten som råder över ditt efterarv från din far. Lagen lyder som så att man får ge bort egendom som man har fri förfoganderätt om i gåva, men om denna gåva innebär att din mors totala tillgångar, såväl arvet från din far som hennes egna, minskar med åtminstone en fjärde del så ska lägenheten återbäras. Detta kan även lösas genom att lägenhetens värde återbärs. Detta behöver dock inte göras om det finns tillräckligt med pengar kvar i boet för att täcka allt arv som du har rätt till, 3 kap. 3 § ÄB.

Om vi följer det ovan nämnda exemplet. Vi tänker oss att samma summa kvarstår, alltså 1 miljon kr. För att gåvan av lägenheten ska kunna återbäras krävs att den är värd minst 250 000 kr.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan jag säga att din mor inte på något sätt kan göra dig arvslös. Innebär gåvan av lägenheten att hela hennes totala egendom minskas med åtminstone 25 % kommer gåvan gå tillbaka.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsspn@Lawline.se så återkommer jag.

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (642)
2019-12-12 Har särkullbarn efterarvsrätt efter den efterlevande maken?
2019-12-03 Hur beräknar vi efterarvet när den efterlevande maken förkovrat boet genom förvärvsinkomst?
2019-12-03 Måste efterlevande make redovisa sina utgifter för arvingar med rätt till efterarv?
2019-11-30 Särkullebarn efterger arv

Alla besvarade frågor (75537)