Får man förhindra kontakt med barnen?

2019-06-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Vi har delad vårdnad om våra två barn, 5 och 3 år. Kan min ex make hindra mig från att ha kontakt och prata med mina barn när de är hos honom?Jag hindrar aldrig honom från att prata med barnen när de är hos mig. Om så, finns lagstöd?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

När det gäller barn är huvudregeln att man alltid ska utgå från "barnets bästa" i frågor om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap 2 a§ Föräldrabalken (FB). Gällande umgänget är det därmed av vikt att barnet har en nära och god relation till sina båda föräldrar oavsett om det rör sig av ensam eller gemensam vårdnad. Barnets behov av umgänge ska därmed tillgodoses av dem båda tillsammans och får inte förhindras.

Det är alltså föräldrarna tillsammans som ansvarar för att umgänget upprätthålls. Att aktivt hindra barnets umgänge med den andra föräldern kan innebära umgängessabotage, vilket skulle kunna leda till beslut om ensam vårdnad då det strider mot barnets bästa. Oftast innebär umgängessabotage att den ena föräldern pratar illa om den andra föräldern, ställer in planer, hävdar att barnet är sjukt ect. Att din exmake hindrar dig från att prata med dina barn när de är hos honom innebär att han inte tillgodoser umgängesrätten fullt ut. Det är inte säkert att enbart förhindrandet av samtalen i sig skulle kunna utgöra umgängessabotage, däremot kan det utgöra ett led i detta.

För att få till stånd en utredning huruvida umgängessabotage föreligger bör du därför vända dig till kommunens familjerätt.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig igen för vidare frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80642)