Får man flytta och ta med sig sina barn under pågående vårdnadstvist?

Hej. Jag har 3 barn på 12 år och 9 år med mitt ex och vi har varit separata i fem år och är i en tvist om barnen boende. Mitt träffar 9 åringar varannan helg. Men just nu är läget så här att jag har ny partner 2 år tillbaks och är gravid, han bor i Göteborg kan jag flytta med ihop med han och ta med mig mitt ex och våran gemensamma barn?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Så som jag förstår den situation du beskriver, så har du 3 barn tillsammans med ditt ex. Det pågår en boendetvist, men så som jag förstår det så att bor barnen hos dig, och ditt ex träffar dina 9 åringar varannan helg. Jag tolkar din fråga som att du vill flytta ihop med din nuvarande partner och ta med dig barnen, och undrar om detta är tillåtet.

Utifrån vad du beskriver, har jag svårt att utläsa om det är så att ni har gemensam vårdnad av barnen, eller om du har ensam vårdnad. Vårdnadsfrågan får nämligen betydelse vad gäller att flytta till annan ort och ta med sig sina barn. Jag kommer därför att besvara frågan utifrån vartdera fallet, ensam vårdnad och gemensam vårdnad. Jag kommer i slutet av mitt svar skriva med en sammanfattning med rekommendation på hur du kan gå vidare med din fråga.

Ensam vårdnad
Regler om barn och boendefrågor finns i föräldrabalken, förkortad FB.

Barns vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barns personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). Det betyder att om det är så att du har ensam vårdnad av barnen, finns det ingenting som hindrar dig att fatta beslutet ensam om att barnen ska flytta med dig till din nya partner.

Det som dock är viktigt att komma ihåg, är att dina barn fortfarande har rätt att umgås med ditt ex (6 kap. 15 § 1 stycket FB). Jag kan inte utläsa av omständigheterna i ditt fall hur långt avståndet blir mellan barnen och ditt ex om ni flyttar till Göteborg. Det ska dock fortfarande vara möjligt för barnen och ditt ex att kunna umgås på ett så bra sätt som möjligt. Det är ett långtgående ansvar för den förälder som barnen bor hos (6 kap. 15 § 2 stycket FB). Det betyder att du fortfarande kommer behöva se till att deras behov av att träffa ditt ex så långt som möjligt kan tillgodoses.

Gemensam vårdnad
Om föräldrar har gemensam vårdnad av barn, så ska barns boendesituation diskuteras mellan föräldrarna och de ska gemensamt komma överens om var barnen ska bo (6 kap. 11 § och 6 kap. 13 § FB). Det betyder att om du och ditt ex har gemensam vårdnad av barnen, så kan du inte själv bestämma att flytta till Göteborg och ta med dem. Utan det är ett beslut som du gemensamt måste komma överens om med ditt ex.

Du nämner att det redan pågår en boendetvist om barnens boende. Jag kan dock inte helt utläsa om det är så att denna tvist pågår vid domstol. Skulle så inte vara fallet, utan det är så att ni bara inte kommer överens, så finns en möjlighet för dig att vända dig till domstol. Domstol kan då besluta i frågan (6 kap. 14a § 1 stycket FB). Vid ett sådant beslut kommer domstolen att se till barnets bästa (6 kap. 2a § 1 stycket FB). Domstolen kommer göra en sådan bedömning utifrån de omständigheter som finns i er situation.

Skulle du ändå själv bestämma att de ska flytta med dig till din nya partner, kan detta ses egenmäktighet av barn, som är straffbelagt i brottsbalkens 7 kap. 4 §. Det betyder att du riskerar att ditt ex skulle hävda att du gör dig skyldig till detta brott om du ändå tar med barnen när du flyttar, och ni inte kommit överens om detta gemensamt. Det finns även en risk att ditt ex ansöker om ensam vårdnad för barnen, om du inte involverar ditt ex i detta beslut. I och med att det redan finns en tvist om barnens boende, så tolkar jag det som att ni inte är överens om barnens boendesituation. Därför bör du inte ta med barnen vid flytten till Göteborg innan er pågående boendetvist är löst.

Sammanfattning och rekommendation
Om du får ta med barnen vid din flytt till Göteborg, beror på om du och ditt ex har gemensam vårdnad av barnen eller om du har ensam vårdnad av barnen. Är det så att ni har gemensam vårdnad av barnen, kan du inte ta med dig barnen vid flytten. Sådana beslut ska fattas gemensamt mellan båda vårdnadshavarna. Om så ändå sker, kan det vara ett brott som är straffbelagt. Du kan även i en sådan situation riskera att ditt ex söker om ensam vårdnad. Du nämner att det pågår en tvist om boendet. Om denna inte redan pågår i domstol, kan du ansöka hos domstol att de ska besluta att barnen ska följa med dig till Göteborg.

Skulle det vara så att du har ensam vårdnad av barnen, finns det däremot ingenting som hindrar dig att ta med dem i flytten. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att dina barn fortfarande har rätt att träffa och umgås med ditt ex.

Eftersom ni redan har en boendetvist, rekommenderar jag att du inte tar med barnen vid flytt. Du och ditt ex kommer behöva lösa detta först.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga! Om du har fler funderingar och vill komma i kontakt med oss via telefon, kan du ringa oss på detta nummer: 08-533 300 04

Skulle du behöva råd och hjälp av en jurist vad gäller er boendetvist, är du också välkommen att boka tid med någon av våra jurister här: https://lawline.se/boka

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”