Får man flytta en annan persons bil?

Hej

Det står en bil på min tomt utan lov i 4 månader vilket är avställd och obesiktigad och måste skrotas.

Jag har kontaktat ägaren genom telefon , sms och det var förgäves .

Jag undrar om jag kan flytta på bilen ?

Med vänlig hälsning

Jafar Deldadeh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av bestämmelser i brottsbalken (BrB), Lag om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och förordning om flyttning av fordon i vissa fall.

Om du flyttar bilen kan du göra er skyldiga till ett brott

Det korta svaret är att du inte får flytta en annan persons bil även om den står på din tomt. Om du flyttar bilen utan att ägaren tillåter det riskerar du att göra dig skyldiga till brottet egenmäktigt förfarande enligt 8:8 BrB. När du har underrättat ägaren om att bilen inte får vara parkerad på er uppfart får den lov att flyttas först efter att den har stått i ytterligare sju dygn på samma plats 2 § 3 st. LFF. Om ni inte får tag i bilägaren gäller istället att bilen måste ha stått parkerad i en månad på er uppfart för att ni ska få lov att få den flyttad. Tiden beräknas från det att ni har försökt underrätta bilägaren. Tänk på att ni måste kunna styrka att ni har underrättat bilägaren, eller i det andra fallet, försök få tag på bilägaren 17 § förordning om flyttning av fordon i vissa fall.

Hur flyttar man bilen?

Polisen får meddela beslut om bilen ska flyttas. Det är även polisen som sedan verkställer flytten av bilen (16 § förordning om flyttning av fordon i vissa fall). Polisen kan du kontakta på telefon 11414 eller ett besök till en polisstation.

En annan möjlighet är att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Om ägaren inte flyttar bilen självmant kan Kronofogden se till att den flyttas. Ni kan läsa mer om förfarandet hos Kronofogden på deras hemsida.

Alltså

Om personen inte flyttar bilen kan ni kontakta polisen för att komma vidare med ärendet och en eventuell anmälan av brott. Ni kan även välja att kontakta Kronofogdemyndigheten för att ansöka om handräckning.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo