Får man fånga "tamkatter"?

FRÅGA
Hej! Kan ett företag eller privatperson fånga in "tam" katter på ett bostadsområde för att sen återlämna dom till ägarna mot en summa pengar, om ägarna ger sig till känna alltså.Får man i så fall fånga katterna med en fälla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom dina frågor rör om man kan få fånga in någon annans katt så rör detta äganderätt som regleras i allmänna rättsliga principer samt ev. undantag skulle kunna finnas i lagen om tillsyn över hundar och katter, se här.

Äganderätt.

Djur räknas som egendom i rättslig mening. Katter såväl som hundar anses vara samma som en sak någon har äganderätten till, t.ex. en bil, vilket följer av allmänna rättsliga principer. Som du förstår innebär detta att du inte kan fånga in någon annans katt även om du inte sedan vill behålla katten eftersom detta skulle motsvara att du "tog någon annans bil". Det skulle därför motsvara brottet "egenmäktigt förfarande" enligt brottsbalken 8:8 - förkortas BrB, se här. Att ägaren inte håller koll på sin katt räcker inte då detta anses vara ungefär samma sak som att du tar en parkerad bil som ägaren inte heller har koll på.

Specifika regler för katter.

I lagen om tillsyn över hundar och katter finns särskilda regler ang. katter, utöver deras egenskap som egendom. Ägaren till en katt har ett ansvar att hålla katten under sådan tillsyn att den inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter, se lagen om tillsyn över hundar och katter 1 §. Om en ägare till en katt skulle brista i sitt ansvar så är det Polismyndigheten som får meddela förbud, förelägganden och ev. omhändertaga katten. En privatperson får inte ta sig rätt att ta hand om någon annans katt även om man inte avser att behålla den.

Hoppas du har fått klarhet i din fråga.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (610)
2020-07-07 Vad blir det för straff vid stöld?
2020-07-06 Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (81781)