Får man extratillägg på underhållsbidraget om den ene föräldern tjänar väldigt mycket?

2017-09-02 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Har hört att barnen kan få ett "extra tillägg" på sitt underhållsbidrag av den ena föräldern om den tjänar väldigt mycket? Stämmer det? I Föräldrabalken står ju att barnen har rätt till samma standard hos båda föräldrarna. Ena föräldern tjänar 200tkr och den andra ca 870tkr. Barnen bor hos den som tjänar 200tkr.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om underhållsbidrag finns i Föräldrabalken (FB).

Varje förälder har en underhållsskyldighet till sitt barn som baseras på barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, barnets egna inkomster och sociala förmåner. (FB 7 kap. 1§) Den föräldern som varken har barnet boende varande hos sig eller vårdnaden om barnet, alternativt har vårdnaden gemensamt med den andre föräldern men inte har barnet boende hos sig, ska fullgöra sin skyldighet genom att betala underhållsbidrag. (FB 7 kap. 2§)

Det stämmer att man kan lägga på ett tillägg på det vanliga underhållsbidraget om den ena föräldern tjänar mycket mer än den andre. Detta kallas för standardtillägg och gäller alltså utöver det vanliga underhållsbidraget. Standardtillägget beror helt på den enskilda situationen och domstolen ska pröva om den bidragsgivande förälderns ekonomiska situation motiverar att barnet har rätt till ett högre bidrag. Man brukar säga att barnets levnadsvillkor ska bli mer lika den bidragsgivande föräldern. Samtidigt måste barnet på ett rimligt sätt kunna tillgodogöra sig standardtillägget och den förbättrade levnadsstandarden. Detta innebär att ett äldre barn lättare kan motivera ett standartillägg än exempelvis ett spädbarn.

Man kan inte säga att en viss skillnad i lön mellan föräldrarna garanterar ett standardtillägg på ett visst belopp, vilket gör det svårt för mig att avgöra om ett standardtillägg borde utgå i situationen du beskriver eller inte. Det beror som sagt helt på situationen i sin helhet.

Jag hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1743)
2021-07-22 Får personal ge minderåriga cigaretter?
2021-07-21 Byta för- och efternamn på barnet jag har ensam vårdnad om?
2021-07-15 Vad kan man göra om man befarar att ett barn far illa?
2021-07-14 Kan ens barn bestämma vart det vill bo?

Alla besvarade frågor (94327)