FrågaSKATTERÄTTAvdrag08/01/2019

Får man dra av ränta på skatten som hänför sig till skadestånd?

Har fått ett strafföreläggande att betala till fordringsägare för en skada med 255000:- jämte ränta enligt 6§ räntelagen från dagen då gärningen begicks till dess full betalning skett.

Har upprättat och fått en avbetalningsplan godkänd med fordringsägaren och återbetalar ett fast belopp på 5000:-, ett amorteringsbelopp och räntebelopp varje månad.

Är denna typ av ränta avdragsgill i min självdeklaration?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt oss på Lawline!

Kort sagt är svaret ja. Enligt inkomstskattelagens 42 kap. 1§ andra stycket är räntor avdragsgilla oavsett deras härkomst. Det finns även ett rättsfall som handlar om samma sak där Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) gav tillstånd att dra av ränta som hänfördes till skadestånd (RÅ 1994 ref. 21).

Hoppas det här hjälpte!

Med vänliga hälsningar

David ZandianRådgivare
Hittade du inte det du sökte?