Får man döpa en nyskriven pjäs till samma titel som en redan publicerad bok av annan författare?

2017-12-22 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Får jag döpa en nyskriven pjäs till samma titel som en redan publicerad bok av annan författare? Jag funderar på att använda titeln (censurerat p.g.a. sekretesskäl) till själva föreställningen, för att föra tankarna till boken med samma titel. Pjäsen är i övrigt helt fristående och har inget med boken att göra. Tack för svar.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om skyddet för titlar enligt Upphovsrättslagen

En titel som uppnår verkshöjd har ett självständigt värde och utgör en intellektuell prestation i sig själv. Titlar som har ett självständigt värde är inte något som är vanligt förekommande. För att uppnå verkshöjd krävs att titeln är såväl originell som självständig och att risken för dubbelskapande är minimal. Titeln måste ha ett eget tankeinnehåll och inte enbart vara en del av det övriga verket.

En titel erhålla skydd på tre olika grunder enligt Upphovsrättslagen;

1. En titel i vissa fall vara så pass originell att den har ett självständigt värde och erhåller då ett upphovsrättsligt skydd. Titeln har då ett skydd mot alla former av efterbildning.

2. Den andra möjligheten som finns för en titel att erhålla skydd är enligt 6 kap 50 § URL (titelskyddet). Här finns ett särskilt förväxlingsskydd avseende själva beteckningen (titeln) på ett konstnärligt eller litterärt verk.

3. En titel kan också skyddas upphovsrättsligt som en litterär del av ett verk.

Enligt 1 kap 2 § URL skyddas titeln mot varje slag av utnyttjande, t.ex. som varumärke eller för annat marknadsföringsändamål Skyddet som erhålls är som huvudregel tidsbegränsat till 70 år efter upphovsmannens dödsår, vilket framgår av 4 kap 43 § URL.

Titeln i fråga

Det är dessvärre svårt att genomföra en helhetsbedömning utan att ha tillgång till fler detaljer om det litterära verket och din pjäs. Jag råder dig därför att ta kontakt med en jurist för att diskutera närmare angående upphovsrättsligt skydd och en eventuell förväxlingsrisk. Om du vill boka en tid med en av Lawlines jurister (1677,50 kr/h), ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1035)
2021-11-21 När blir lagen om varumärken tillämplig?
2021-11-20 Sälja kopior av kända varumärken?
2021-11-15 Får man använda någon annans ritningar vid uppförandet av nya hus?
2021-10-31 Varumärkesintrång av företagsnamn

Alla besvarade frågor (97358)