FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv30/06/2022

Får man disponera egendom som ska gå i efterarv?

Hej! Vår far var gift med en kvinna, som avled 2014. Hon hade två barn med en annan man. Vår far har oss tre barn. Kvinnan gick in med en hel del pengar i pappas fastighet och de skrev då över halva huset på henne. Så hennes två barn ska ärva halva huset när pappa går bort. Vi tre syskon önskar köpa ut de två bonussyskonen redan nu och utan att sälja fastigheten, är det möjligt? Hur räknar man ut vad de ska ha? De vill troligtvis ha ut så mycket som möjligt och vi vill inte sälja huset när pappa går bort. Han har också lagt pengar på utbyggnad och förbättringar efter hennes bortgång. Mycket tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din pappa, som efterlevande make, har ärvt den andra halvan av fastigheten med fri förfoganderätt, och hennes barn valde att avstå sin arvsrätt tills er far går bort, se 3 kap. 1 och 9 §§ ÄB. Att han har fri förfoganderätt innebär att den han inte får testamentera bort villan eller ge den till någon annan än efterarvingarna (d.v.s. hans frus barn), se 3 kap. 2 och 3 §§ ÄB. Däremot är det typiskt sett tillåtet för efterlevande makar att sälja sådan egendom, förutsatt att det sker till ett skäligt pris. Om det sker till ett så pass lågt värde att väsentlig minskning av hans egendom sker, kommer efterarvingarna kompenseras genom vederlag ur den efterlevande makens kvarlåtenskap, se 3 kap. 3 § ÄB.

Som du skriver, äger din far den ena halvan av fastigheten och hans fru den andra. Därmed har hennes barn efterarvsrätt på hennes andel av fastigheten, och ni kommer få arvsrätt i förhållande till er fars halva när han går bort. Värt att nämna är att arvsrätten inte medför rätt till en specifik egendom (förutsatt att inget testamente som förordnar detta var upprättat), utan hennes barn har rätt till en andel av den efterlevande makes (er fars) tillgångar efter deras mor. På grund av detta bör er far ha friheten att sälja hans frus halva till er. Däremot är det viktigt att det sker till ett vederlag som inte medför en väsentlig minskning av kvarlåtenskapen, då kommer egendom som ingår i er fars kvarlåtenskap att kompensera för värdeminskningen. I och med att jag inte har någon information om fastigheten, är troligen det mest rättvisa och säkra alternativet att värdera huset och komma överens om en lämplig köpeskilling. 

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp, om du har ytterligare funderingar är det bara att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare