FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt30/11/2019

Får man citera meningar ur någon annans översatta verk?

Hej

Får jag, i en bok som ska säljas, använda mig av citat (ca. en mening) från ett annat verk som är översatt? Ska jag även skriva med översättarens namn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar upphovsrättsliga bestämmelser som återfinns i upphovsrättslagen (URL).

Citaträtten är inte obegränsad

Kort om upphovsrättens grunder: du nämner att du vill använda dig av ett citat från ett verk. Som jag misstänker att du redan vet är litterära och konstnärliga verk som huvudregel upphovsrättskyddade, något som innebär att endast upphovsmannen har rätt att sprida eller mångfaldiga (kopiera) verket (URL 1 kap. 1 och 2 §§). Detta kallas för den ekonomiska ensamrätten. Vad som utgör ett sådant skyddat verk är ibland en knepig fråga (skyddas exempelvis ett vanligt brev?), men om verket du vill citera utgörs av en annan bok eller artikel är det (nästan) utan tvivel ett verk som omfattas av upphovsrätten. Att du endast vill citera en mening spelar i detta avseende ingen roll – det är fortfarande en del av verket. Inte heller att verket är översatt har någon betydelse, upphovsrätten till originalverket går ändå inte förlorad. Fogar du in meningen i en bok – som både kommer kopieras på tryckeriet och sedan spridas genom försäljning till allmänheten har du därför onekligen gjort intrång på upphovsmannens ensamrätt.

Som du säkert känner till finns det dock flera undantagssituationer i vilka denna ensamrätt begränsas. I ditt fall skulle citaträtten kunna tillämpas (URL 2 kap. 22 §). Enligt denna regel får var och en citera offentliggjorda verk, om det sker enligt god sed och framstår som motiverat av ett ändamål. Lagtexten är alltså relativt luddig avseende hur mycket och när man får citera, men ur praxis kan man utläsa:

1. med "god sed" menas att citering ska göras lojalt. Citatet ska användas som ett verktyg för att förbättra den egna produkten, exempelvis genom att belysa och kritisera en motstående ståndpunkt, eller underbygga sin egen åsikt. Man får inte citera någon annans verk bara för att citatet i sig – helt utan anknytning till ens eget verk – är underhållande.

2. Citatet bör absolut inte utgöra mer än 20% av hela din egen text, helst betydligt mindre. Hur mycket man bör citera beror i övrigt på vad som kan motiveras av det konkreta syftet med citatet.

Att citera en mening och använda denna i en hel bok bör i regel anses vara helt ok enligt citaträtten.

Den ideella ensamrätten kvarstår

Viktigt att notera – som du själv varit inne på – är att upphovsmannen alltjämt har en ideell ensamrätt, som består av dennes namn och ett skydd verkets litterära/konstnärliga egenart (URL 1 kap. 3 §). Då man citerar måste man därför alltid skriva ut upphovsmannens namn och det verk från vilket citatet hämtats. Dessutom får citatet inte göras på ett sånt sätt som "kränker" upphovsmannen eller verkets "själ", dvs. förvanskar eller "förstör" verkets rykte.

Sammanfattningsvis

Det mesta tyder på att du har rätt att citera på det sätt du tänkt dig. När du gör detta måste du emellertid ange författarens namn. En lite klurig fråga är om du ska ange översättarens eller originalförfattarens namn – båda anses nämligen ha upphovsrätt till sina vardera version av verket (även om översättarens upphovsrätt är osjälvständig i förhållande till originalet). Det juridiskt korrekta bör vara att ange bådas namn, och om inte annat kan det ändå vara lämpligt för säkerhets skull.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?