Får man citera en film i sin marknadsföring?

2019-07-15 i Immaterialrätt
FRÅGA
Får jag i min marknadsföring använda mig av av en mening från Disney Askungen utan att till fråga Disney? Den mening jag syftar på är "Nåja vad är väl en bal på slottet.................". Jag kommer att ändra vissa ord i meningen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller citering av filmverk vilket regleras i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Mitt svar kommer därför utgå från den lagen.

Var och en får citera ur offentliggjorda verk om det sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22 § URL).

Ett verk anses offentliggjort då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL). Tillgängliggörandet kan ske genom överföring till allmänheten, offentligt framförande, när verket visas offentligt eller när exemplar bjuds ut till försäljning, uthyrning, utlåning eller annars sprids till allmänheten (2 § URL). Att det skett lovligen innebär att offentliggörandet skett med samtycke av upphovsrättsinnehavaren. Disneys Askungen är ett offentliggjort verk.

Att citeringen ska ske i enlighet med god sed innebär att syftet med citatet är avgörande för huruvida ni behöver samtycke från upphovsrättsinnehavaren eller inte. Om syftet är lojalt i förhållande till upphovsmannens ekonomiska eller ideella rätt behövs inte samtycke för att få citera. Om citat ska användas i t.ex. reklam kan citaträtten som regel inte åberopas, utan då krävs ett samtycke från upphovsmannen. I förarbetena till upphovsrättslagen nämns några exempel på vad som kan anses vara citering i överrensstämmelse med god sed. Det är t.ex. när citat används som hjälpmedel för det egna arbetet då det citerade verket analyseras, kritiseras eller används som stöd för ett eget ställningstagande. Om citatet enbart har ett underhållningsvärde av sin egen produkt är det som regel i inte i överensstämmelse med god sed. Att ändra ett citat är inte heller tillåtet utan upphovsmannens samtycke då det inte kan anses vara citering i god sed. Om du vill ändra om citatet men att det ska ha samma innebörd blir du därför tvungen att formulera om meningen så pass mycket att det egentligen inte går att säga att det är ett citat utan en helt egenformulerad fras.

Sammanfattningsvis kan du dessvärre inte använda dig av citatet från Disneys Askungen i din marknadsföring då citering i reklam som regel inte anses vara god sed eller lojalt med upphovsrättsinnehavarens intressen. Om du får upphovsrättsinnehavarens samtycke att använda citatet är du fri att göra så. Jag råder dig därför att själv formulera ett eget citat eller fras som du kan använda i din marknadsföring alternativt höra av dig till Disney men det kan eventuellt vara omständligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
1THallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-15 17:43
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (765)
2019-10-14 Tillstånd till användande av upphovsrättsskyddat fotografi
2019-10-12 Vart kan jag vända mig för rådgivning inom Upphovsrättsområdet?
2019-10-01 Får man lov att göra varumärkesparodi på kända varumärken?
2019-09-26 Användning av immaterialrättsligt skyddade tyger

Alla besvarade frågor (73724)